Zorg en Welzijn (18)

Sport, oud en verjaardag

Dankzij een familielid was ik uitgenodigd voor een verjaardag van iemand die maar liefst 80 jaar is geworden. De gasten waren niet veel jonger, sommigen zelfs duidelijk ouder. Na de koffie met taart was het tijd voor interessante gesprekken. Over Oud en langlaufen.

Minder zware jeugdzorg door hulp op school

De samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs in de gemeente Almere heeft tot gevolg dat zware jeugdzorg niet nodig is. Dat blijkt uit het samenwerkingsproject tussen de gemeente, Passend Onderwijs Almere en jeugdhulp. 'Het leidt tot 20% minder verwijzingen naar zwaardere jeugdzorg.'

Acute zorg ouderen: wel geld, maar geen loket

Er moeten regionale loketten komen waar ouderen kunnen worden doorverwezen naar eerstelijns verblijf. In plaats van dat ze op de spoedeisende hulp en vervolgens direct in het ziekenhuis terecht komen als er iets gebeurt. Volgens brancheorganisatie ActiZ werken zorgverzekeraars niet mee.

'We willen allemaal dat kinderen de juiste hulp krijgen'

'Een veelkoppig monster', noemt Hans Andel de wachtlijsten in de jeugd-ggz. Hij is directeur en kinder- en jeugdpsychiater in de jeugd-gzz. 'We kampen met een ernstig tekort aan specialisten. De aanbestedingen volgend jaar zouden het bestrijden van de wachtlijsten moeilijker kunnen maken.'

'We willen allemaal dat kinderen de hulp krijgen die nodig is'

'Een veelkoppig monster', noemt Hans Andel de wachtlijsten in de jeugd-ggz. Hij is directeur en kinder- en jeugdpsychiater in de jeugd-gzz. 'We kampen met een ernstig tekort aan specialisten. De aanbestedingen volgend jaar zouden het bestrijden van de wachtlijsten moeilijker kunnen maken.'

'De verbinding wordt nog onvoldoende gevoeld'

Tussen sociaal werkers en klantmanagers die zich bezighouden met werk en inkomen bestaat nog geen goede samenwerking. Terwijl participatie van de burger en van de cliënt juist vraagt om intensieve samenwerking van deze twee beroepsgroepen. Dat constateert Marjet van Houten, adviseur Participatie ...

Twee derde bijstandskinderen heeft migratieachtergrond

Het aantal kinderen in de bijstand groeide in 2016 met 2,1 procent. Twee derde van alle bijstandskinderen heeft een zogenoemde niet-westerse migratieachtergrond'. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Blog: Zorg niet alleen voor anderen, maar ook voor jezelf

Ik heb er vorig jaar bewust voor gekozen om van de ggz naar de gehandicaptenzorg te switchen. Eén van de redenen is dat ik de combinatie van begeleiden en verzorgen leuk vind en graag met mensen met autisme werk. Maar de belangrijkste reden is dat ik psychisch even rust nodig had.

'Toename verwarde personen vooral door registratie'

Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is niet de decentralisatie de belangrijkste oorzaak van de toename van het aantal verwarde personen. De minister denkt dat stijging van het aantal meldingen vooral de maken heeft met de manier van registreren.

Blog: Professioneel lesbisch

Mijn vrienden stellen mij weleens voor aan anderen met de woorden 'zij is professioneel lesbisch'. Ik moet vaak grinniken om de reactie die dat teweeg brengt, al zijn de woorden feitelijk niet gelogen.

'Overheid doet aan onnodige bangmakerij'

De banenafspraak, die moet zorgen dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen, heeft nog niet genoeg succes. 'Pleiten voor het afzwakken van een afspraak die even niet uitkomt, past niet bij een betrouwbare overheid.'

Zorgmedewerkers in Limburg behouden dankzij sectorplan

Ruim twee jaar na de toekenning van de sectorgelden hebben in Limburg 7.501 personen gebruik gemaakt van één of meer scholingsactiviteiten binnen de regeling. Dankzij deze scholing sluit hun opleidingsniveau beter aan bij de nieuwe eisen die aan ze worden gesteld in de snel veranderende ...

Blog: Rollercoaster

Terwijl een achtbaan door lijf en leden dendert, is het stil in huis. Midden in de nacht heb ik de rust om te schrijven over de rollercoaster waar onze familie in beland is.

Patiënt maakt nog weinig gebruik van e-consult

Zorggebruikers maken nog maar weinig gebruik van de mogelijkheid om via e-mail of via de website vragen te stellen aan huisartsen en specialisten. Dat blijkt uit de e-Health monitor van NIVEL en Nictiz. Wat is de meerwaarde van het e-consult?

Vroegsignaleren van schulden is lastig, maar mogelijk

Het vroegsignaleren van schulden is belangrijk om huishoudens uit de problematische schulden te houden. Het project 'Landelijke uitrol vroegsignalering schulden' ondersteunt gemeenten bij een effectieve aanpak. Eén van de eerste problemen bij vroegsignalering zijn de privacyvoorschriften.

Cliënt met dementie is niet in staat eigen regie te voeren

Robbert Huijsman: 'We leven in een samenleving waar cliënten zelf de regie moeten nemen. In het geval van dementiezorg gaat dat niet op. Lijd je aan dementie, dan verlies je je regelvermogen en raak je letterlijk de weg kwijt.'

Blog: Op vakantie met oma

Laatst zijn we met bijna het hele gezin én oma een week op vakantie gegaan. Zeg maar gerust een kleine uitdaging, mijn dementerende oma uit haar vertrouwde omgeving halen en naar Portugal laten vliegen.

Vroegsignaleren van schulden is lastig, maar mogelijk

Het vroegsignaleren van schulden is belangrijk om huishoudens uit de problematische schulden te houden. Het project 'Landelijke uitrol vroegsignalering schulden' ondersteunt gemeenten bij een effectieve aanpak. Een van de eerste vragen hierbij zijn de privacy voorschriften.