Rijksoverheid NL (32)

Reactie minister Koenders van Buitenlandse Zaken op de bevrijding van Raqqa

"De bevrijding van Raqqa is een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen ISIS. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers die bij de strijd zijn gevallen en de burgers die jarenlang onder het barbaarse ISIS-bewind hebben geleefd. Tegelijkertijd realiseer ik mij dat het militair verslaan van ISIS ...

Schade door fipronil geschat op 65 tot 75 miljoen

De directe schade voor de gehele eiersector als gevolg van de fipronil-besmetting bedraagt naar schatting 65 tot 75 miljoen euro. Het betreft de schade voor verschillende soorten bedrijven in de pluimveeketen, zoals opfokbedrijven, legpluimveebedrijven, eipakstations en fabrikanten van ...

Subsidie voor nertsenhouders die willen stoppen

Er komt een subsidieregeling voor nertsenhouders, die willen stoppen met hun bedrijf. Zij kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor het slopen van hun nertsenhouderijen of voor het ombouwen ervan zodat het bedrijf geschikt is voor een andersoortige onderneming. Dit heeft minister Kamp van Economische ...

Aanvraag voor testen met drones op voormalig vliegkamp Valkenburg

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft bij de provincie Zuid-Holland een vergunning aangevraagd om op het voormalig vliegkamp Valkenburg bij Katwijk te mogen testen met drones. Op het terrein wordt daarvoor steeds flexibel een klein gebied van 500 bij 500 meter aangewezen. De drones mogen alleen boven dat ...

Van Rijn maant Europa tot sneller einde sjoemelsigaret

Staatssecretaris Martin van Rijn wil een eind aan wat de 'sjoemelsigaret' is gaan heten. Daarom maant hij Europa vaart te maken met de invoering van een systeem dat meet hoe schadelijk sigaretten werkelijk zijn. De huidige methode schiet daarin te kort.

Koenders veroordeelt nederzettingenbesluit Israël

Israël besloot de bouw van duizenden wooneenheden in nederzettingen op de Jordaanoever goed te keuren. 

In 2023 meer duurzame energie dan verwacht

De komende jaren gebruiken huishoudens en bedrijven steeds meer duurzaam opgewekte energie. In 2023 zal het aandeel hernieuwbare energie ten opzichte van de start van het Energieakkoord in 2013 meer dan verdrievoudigd zijn tot 17,3%. Dit is ruim boven de doelstelling van 16% die de 47 partijen in ...

Tweeverdieners ook in 2018 ruimere hypotheek

Het maximale bedrag dat tweeverdieners aan hypotheek kunnen krijgen wordt volgend jaar verder verhoogd. Het tweede inkomen telt dan voor 70 procent mee. Dat is nu nog 60 procent. De komende jaren gaat het tweede inkomen geleidelijk voor 100 procent meetellen. Dit voorkomt dat verschillen tussen een- ...

Koenders zendt weer ambassadeur naar Tripoli

Nederland is weer diplomatiek vertegenwoordigd in Tripoli. Ambassadeur Eric Strating is in de Libische hoofdstad aangekomen en zal met enkele stafmedewerkers op rotatiebasis aanwezig zijn in een ambassadekantoor.

Minister Kamp waarschuwt voor onverantwoorde groei melkveestapel

Melkveehouders moeten hun veestapel de komende maanden niet meer laten groeien omdat zij anders de bijzondere uitzonderingspositie van Nederlandse boeren in Europa, de zogeheten derogatie, alsnog dreigen te verliezen. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken vandaag in een brief aan de ...

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2018.  

Ruggensteun voor ondernemers in groene transportinitiatieven

De vergroening van de transportsector krijgt een extra steun in de rug. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt 30 miljoen euro vrij voor bedrijven die innovaties ontwikkelen, zoals een vuilniswagen op waterstof, het opzetten van pakjesbezorging met elektrische busjes en het maken van ...

Europese subsidie voor inzet Karel Doorman met noodhulp Sint Maarten

De Europese Commissie geeft Nederland ruim 2 miljoen euro subsidie voor de inzet van de Karel Doorman, het ondersteunings- en bevoorradingsschip van de Koninklijke Marine, met noodhulp voor Sint Maarten na de orkaan Irma.

Compensatie voor zelfstandigen met kind

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. Die compensatie zal ongeveer 5.600 euro per persoon bedragen. Zo wordt een streep gezet onder een langlopende kwestie. Minister Asscher van Sociale Zaken en ...

Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Rekening houdend met meetonzekerheden betekent dit dat alle kippenmest met een gehalte fipronil vanaf 10 microgram per kilo mest moet worden afgevoerd en ...

Compenstatie voor zelfstandigen met kind

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. Die compensatie zal ongeveer 5.600 euro per persoon bedragen. Zo wordt een streep gezet onder een langlopende kwestie. Minister Asscher van Sociale Zaken en ...

Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Rekening houdend met meetonzekerheden betekent dit dat alle kippenmest met een gehalte fipronil boven 10 microgram per kilo mest moet worden afgevoerd en ...

Nederland en Frankrijk werken samen aan wederopbouw Sint Maarten en Saint-Martin

De Franse en Nederlandse afgevaardigden voor de wederopbouw van Saint-Martin en Sint Maarten ontmoetten elkaar vandaag in Parijs om de samenwerking te versterken.

De asielinstroom van week 41 bedroeg ongeveer 700

De instroom bestond uit 1e asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers.

Ruim 50.000 kinderen meer naar opvang

Steeds meer kinderen gaan naar de opvang. In het tweede kwartaal van 2017 gingen 736.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders. Dat zijn er 56.000 meer dan in 2016. Het aantal werkende vrouwen is nu op het hoogste niveau sinds 2011.

Nieuwe burgemeester in Lopik

De heer dr. L.J. de Graaf is benoemd tot burgemeester van Lopik. De benoeming gaat in op 10 november 2017.    

Nieuwe burgemeester in Waddinxveen

De heer drs. E.J. Nieuwenhuis is benoemd tot burgemeester van Waddinxveen. De benoeming gaat in op 6 november 2017.    

Jongeren betrekken bij gemeentepolitiek

Er moeten meer twintigers en dertigers betrokken worden bij de gemeentepolitiek. Om jongeren te interesseren wordt het populaire spelidee van de escape room ingezet. Men moet uit een raadszaal ontsnappen door opdrachten uit te voeren die over belangrijke maatschappelijke vraagstukken gaan waar ...

Fonds voor wederopbouw Sint Maarten

Nederland is bereid via een fonds geld beschikbaar te stellen voor de wederopbouw van Sint Maarten, na de schade die de orkaan Irma heeft aangericht.

Week van Ons Water in teken extreem weer en wateroverlast

Meer dan de helft van Nederland kan overstromen. Door te zorgen voor ruimte voor de rivieren en sterke dijken proberen we overstromingen te voorkomen, maar de grootste dreiging komt allang niet meer alleen van zee of van de grote rivieren. Het grootste risico op wateroverlast komt van boven: het ...

Alle vrouwen uit Rutte II in de Topvrouwen database

Alle vrouwelijke bewindslieden uit het Kabinet Rutte II zullen zich inschrijven in de Topvrouwendatabase van de aan VNO-NCW gelieerde stichting Topvrouwen.nl. Dat maakten initiatiefneemster minister Bussemaker en haar collegaministers Schippers, Ploumen, Schultz van Haegen en staatssecretarissen ...

Meer aandacht voor risico's op witwassen en financieren van terrorisme

Banken, financiële ondernemingen en verschillende andere beroepsgroepen moeten meer aandacht besteden aan de risico's op witwassen en financieren van terrorisme. Deze instellingen, waartoe bijvoorbeeld ook trustkantoren, advocaten, notarissen, accountants en makelaars behoren, worden verplicht om ...

Gemeentelijke herindeling Heerlen en Landgraaf

De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de aanbieding van een herindelingsvoorstel aan de Raad van State. De gemeenten Heerlen en Landgraaf worden samengevoegd.

Benoeming lid Commissie van toezicht financiën politieke partijen

Mevrouw mr. H. Neppérus wordt lid van de Commissie van toezicht financiën politieke partijen . De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 november 2017.

Nederlandse ruimtevaartinnovatie Tropomi gelanceerd

Het Nederlandse meetinstrument Tropomi is vandaag vanaf een lanceerbasis in het Russische Plesetsk in een baan om de aarde gebracht. Deze innovatie is in staat om vanuit de ruimte gedetailleerd op elke plek op de wereld, één keer per dag de luchtkwaliteit te meten. Tropomi is een Nederlandse ...

Reactie van minister Blok van 12 oktober 2017 op het nieuws dat het lichaam van Anne Faber is gevonden

Dit is een vreselijk bericht en ik leef intens mee met de familie van Anne, haar vrienden en iedereen die dichtbij haar stond.

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Sint Philipsland

In Sint Philipsland is bij een bedrijf met pluimvee vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 42.000 legkippen. Het gaat waarschijnlijk om een milde H5-variant.