Rijksoverheid NL (47)

Impuls voor Nederlands onderwijs wereldwijd

Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob investeren in Nederlands onderwijs in het buitenland. Jaarlijks trekken zij hier € 3 miljoen voor uit. Door deze investering kunnen wereldwijd ruim 14.000 Nederlandse en Vlaamse kinderen les krijgen in hun moedertaal.

Nederland ontvangt Europese bijdrage voor infrastructuur

Nederland ontvangt 82,8 miljoen euro subsidie uit Brussel voor infrastructuurprojecten. Zo wordt er 32 miljoen uitgetrokken voor de inbouw van spoorbeveiligingssysteem ERTMS in Nederlandse goederenlocomotieven die op de verbinding Rotterdam - Genua rijden. Met het toekennen van 11 miljoen euro voor ...

Minister Dekker roept jongeren op altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen

Veel jongeren zien op tegen het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor een baan of stage. Er zijn bij hen onduidelijkheden over de mogelijke consequenties van een strafblad op het verkrijgen van een VOG en ze zijn bang te worden afgewezen. Terwijl meer dan 99% van de jongeren die een ...

Privaat arbeidsrecht gaat gelden voor de meeste ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is eind 2016 in de Eerste Kamer aanvaard. Deze nieuwe wet regelt dat voor de meeste ambtenaren het private arbeidsrecht gaat gelden, net als voor de ruim 6 miljoen werknemers in het bedrijfsleven.

Geen nieuwe besmettingen in Biddinghuizen maakt corridors mogelijk

Bij de pluimveebedrijven die binnen een gebied van 3 kilometer liggen van het bedrijf in Biddinghuizen waar vrijdag 8 december een zeer besmettelijke variant van vogelgriep is geconstateerd, zijn geen nieuwe besmettingen aangetroffen.

Akkoord over Spinraza

Minister Bruno Bruins en Biogen zijn een beschikbaarheidsregeling overeen gekomen voor het middel Spinraza. Hiermee is er een oplossing gevonden voor patiënten met een acute behandelbehoefte, zodat zij zo snel mogelijk kunnen starten met de behandeling. De minister heeft hierover een brief gestuurd ...

Ollongren naar Straatsburg over aanpak desinformatie

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op dinsdag 12 en woensdag 13 december in Straatsburg om in Europees verband te praten over de aanpak van desinformatie en beïnvloeding door statelijke actoren. Zo maakte de Europese Commissie onlangs bekend een deskundigengroep op ...

Formeel startsein voor nauwere defensiesamenwerking in de EU

De Raad van ministers van Buitenlandse Zaken van de EU heeft vandaag formeel het besluit genomen tot nauwere Europese defensie samenwerking . Er doen 25 lidstaten mee, waaronder Nederland. Met dit besluit kan vanaf begin 2018 invulling worden gegeven aan 17 concrete projecten.

De asielinstroom van week 49 bedroeg ongeveer 600

De asielinstroom van week 49, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg ongeveer 600.

Gloria Wekker wint Joke Smitprijs 2017

Gloria Wekker is de winnares van de Joke Smitprijs 2017, zo maakte de jury vandaag bekend. Wekker ontving de prijs op maandag 11 december uit handen van minister Ingrid  van Engelshoven in Amsterdam. De Oranjeleeuwinnen zijn verkozen tot winnaar van de Aanmoedigingsprijs.

Minister-president naar One Planet Summit in Parijs

Minister-president Rutte neemt dinsdag 12 december deel aan de One Planet Summit in Parijs. De informele klimaattop is een initiatief van de Franse president Macron en wordt mede georganiseerd door de VN en de Wereldbank. De top markeert het tweejarig bestaan van het Akkoord van Parijs en heeft als ...

Experimenten en werkwijzen Participatiewet: de kaders

Er is een wezenlijk verschil tussen een experiment op basis van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet en werkwijzen die gehanteerd kunnen worden binnen de kaders van de Participatiewet.

Minister Kaag naar Buenos Aires voor top over wereldhandel

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zal van morgen tot en met donderdag Nederland vertegenwoordigen op de conferentie van de Wereldhandelsorganisatie WTO in Buenos Aires. Deze tweejaarlijkse bijeenkomst van 164 landen staat ditmaal onder de schaduw van een ...

Honderden miljoenen voor toekomstbestendige infrastructuur

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat gaan fors investeren in wegen, spoorwegen en vaarwegen om de groei van het verkeer op te vangen. Minister Van Nieuwenhuizen trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor de aanpak van huidige en toekomstige ...

Nederland opent helpdesk voor medewerkers EMA in Londen

Vanaf vandaag kunnen de medewerkers van het Europees Medicijnen Agentschap in Londen met al hun vragen terecht bij een Nederlandse helpdesk. Op het EMA terrein is een plek ingericht, waar experts op het gebied van internationale nieuwkomers in Nederland mensen te woord zullen staan.

Kabinet kondigt onderzoek naar namenlijsten met seksuele geaardheid aan

Het Stadsarchief Amsterdam liet vorige week weten namenlijsten gevonden te hebben die de gemeente Amsterdam bijhield in de jaren vijftig met gegevens over de seksuele geaardheid van sollicitanten. Ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Van Engelshoven van Onderwijs, ...

Benoeming waarnemend commissaris van de Koning in Overijssel

De heer mr. B. Staal wordt waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De waarneming gaat in op 19 december 2017.

Benoemingen bij Raad van State

De heer mr. dr. A.E. Harteveld wordt staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling advisering van de Raad van State. Daarnaast wordt de heer mr. P.J. Wattel staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel ...

Overleg herindeling Parkstad Limburg heropend

De lopende procedure voor de voorgenomen herindeling van Heerlen en Landgraaf wordt beëindigd. Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Biddinghuizen

In Biddinghuizen is op vrijdag 8 december bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 16.000 ...

Rekenregels 1 januari 2018

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2018 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking ...

Normenbrief 1 januari 2018 - informatie voor gemeenten

Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2018 vastgesteld op € 1.578,00 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum wijzigen. Dit heeft gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en ...

2 jaar halvering collegegeld voor alle lerarenopleidingen

Studenten die nieuw zijn in het hoger onderwijs en per collegejaar 2018/2019 beginnen, krijgen niet alleen 2 jaar halvering van het collegegeld wanneer zij kiezen voor een PABO-opleiding, maar ook voor andere lerarenopleidingen. Dat zei minister Ingrid van Engelshoven donderdag tijdens de ...

Minister-president ontvangt RMU Nota Arbeidsvoorwaarden 2018

Minister-president Rutte ontvangt maandag 11 december in Nieuwspoort in Den Haag de Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2018 van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie .

Binnenvaartschepen langer in de vaart

Enkele duizenden binnenvaartschepen kunnen door een voorstel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat langer in de vaart blijven. Het voorstel om de binnenvaartsector tegemoet te komen in een versoepeling van de geluidseisen voor oudere schepen, is aangenomen door de bevoegde ...

Europees Erfgoedjaar van start

2018 is uitgeroepen tot Europees  Erfgoedjaar. Vandaag heeft in Milaan de officiële aftrap plaatsgevonden. Onder het motto 'Erfgoed verbindt, Europa inspireert' wordt in  Nederland een groot aantal activiteiten georganiseerd.

Twee jaar halvering collegegeld voor alle lerarenopleidingen

Studenten die nieuw zijn in het hoger onderwijs en per collegejaar 2018/2019 beginnen, krijgen niet alleen twee jaar halvering van het collegegeld wanneer zij kiezen voor een PABO-opleiding, maar ook voor andere lerarenopleidingen. Dat zei minister Ingrid van Engelshoven donderdag tijdens de ...

Molenaarsambacht ingeschreven op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Het molenaarsambacht is ingeschreven op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. Dat is vandaag bekend gemaakt tijdens de vergadering van het Comité van het UNESCO-verdrag in Zuid-Korea. Nederlandse molenaars zijn naar Zuid-Korea afgereisd om het goede ...

Soepel elektrisch rijden in Benelux

Nederlandse bezitters van een elektrisch voertuig rijden binnenkort beter door in België en Luxemburg. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft met haar collega's in de Benelux afgesproken werk te maken van het simpel vinden van - en gemakkelijk en eenduidig betalen bij - elektronische laadpunten.

Ontwikkeladvies voor 25.000 werkenden

Ruim 25.000 werkenden die 45 jaar of ouder zijn, kunnen zich aanmelden voor een Ontwikkeladvies. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie op de arbeidsmarkt. Vervolgens kunnen ze met een loopbaancoach bepalen welke stappen ze kunnen nemen om gezond en werkend de ...

Minister Van Nieuwenhuizen zet in op veilig verkeer

De Nederlandse wegen behoren tot de meest intensief gebruikte wegen en de meest veilige wegen er wereld. Toch is het aantal ernstig verkeersgewonden in 2016 met 0,5% gestegen naar 21.400. Minister Van Nieuwenhuizen wil deze trend keren. Het aantal verkeersslachtoffers moet omlaag. De minister zet in ...

Tienduizenden vragen beantwoord over zorgverzekering

In het kader van de campagne 'ik regel mijn zorg goed'  heeft een voorlichtingsteam van VWS al vele vragen beantwoord van duizenden mensen over de veranderingen rondom de zorgverzekering. Wat valt er precies onder het eigen risico? Kan ik mijn zorgpremie gespreid betalen? Welke verzekering past het ...

Hulpgoederen Sint Maarten aangekomen

Dinsdag 5 december is het schip de Augusta Sun met hulpgoederen voor St Maarten gelost. Het schip vertrok 20 november uit de haven van Rotterdam en is afgelopen zondag aangekomen in Philispburg. De Augusta Sun vervoerde 12 zeecontainers met hulpgoederen voor St Maarten en 1 container voor Saba.

SDE+ regeling voor hernieuwbare energie opnieuw opengesteld

De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie is opnieuw opengesteld. Er komt in het voorjaar van 2018 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water. Voor het najaar van 2018 komt naar ...

Nieuwe stap in modernisering Wetboek van Strafvordering

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering verloopt voorspoedig. Met de consultatie van de boeken 3 , 4 , 5 en 6 wordt een nieuwe stap gezet naar een wetboek dat gemakkelijker is in het gebruik en dat past bij de digitale samenleving. Het nieuwe wetboek bestaat straks uit 8 boeken. In het ...

Mes in administratieve lasten woningcorporaties

De hoeveelheid gegevens die woningcorporaties moeten aanleveren bij instanties, moet elk jaar met gemiddeld 10 procent verminderen. De gegevensstroom moet daarmee in 5 jaar tijd zijn gehalveerd. Verder komen er maatregelen voor een efficiëntere – 'met een druk op de knop' – gegevensuitwisseling ...

Nieuwe burgemeester in Dinkelland

De heer J.G.J. Joosten is benoemd tot burgemeester van Dinkelland. De benoeming gaat in op 9 januari 2018.

Nieuwe burgemeester in Etten-Leur

Mevrouw dr. M.W.M. de Vries is benoemd tot burgemeester van Etten-Leur. De benoeming gaat in op 20 december 2017.

Nieuwe burgemeester in Heemstede

Mevrouw mr. A.C. Nienhuis is benoemd tot burgemeester van Heemstede. De benoeming gaat in op 17 januari 2018.    

Nieuwe burgemeester in Rheden

De heer C.F. van Eert is benoemd tot burgemeester van Rheden. De benoeming gaat in op 11 januari 2018.

Jan Staman nieuwe voorzitter Raad voor Dierenaangelegenheden

Jan Staman is door minister Schouten benoemd als voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden . De benoeming geldt voor 4 jaar. Jan Staman is de opvolger van Pauline Krikke die dit jaar burgemeester van Den Haag werd.

Verdrag van Maastricht geselecteerd voor Europees Erfgoedlabel

Het Verdrag van Maastricht is door een onafhankelijke jury geselecteerd voor  de titel Europees Erfgoedlabel. Het is nu zeker dat het label wordt toegekend aan deze Nederlandse  locatie. Begin volgend jaar wordt de voordracht nog officieel bekrachtigd door de Europese Commissie.

Kabinet: extra inzet voor evacuatie migranten vanuit Libië

Het kabinet komt met extra steun om Afrikaanse migranten in Libië en andere Noord-Afrikaanse landen de kans te geven naar huis terug te keren. Velen van hen zitten daar onder erbarmelijke omstandigheden gevangen in detentiecentra. Milities en criminele netwerken houden hen vast, met het doel ze te ...

Minister-president Rutte brengt bezoek aan Ierland

Minister-president Rutte brengt 6 december 2017 een bezoek aan minister-president Varadkar van Ierland.  Onderwerpen van gesprek tijdens het werkdiner zijn onder meer de actuele thema's op de Europese agenda en de goede bilaterale betrekkingen tussen beide landen.

Maandag 4 december landelijk controlebericht NL-Alert

Minister Grapperhaus heeft vandaag het NL-Alert controlebericht uitgezonden in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Sinds de introductie 5 jaar geleden is NL-Alert 200 keer ingezet om mensen te informeren ...

De asielinstroom van week 48 bedroeg bijna 600

De asielinstroom van week 48, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg bijna 600.

Genomineerden Joke Smitprijs 2017 bekend

Angela Maas, Gloria Wekker of Soerin Narain. Wie van deze drie genomineerden krijgt maandag 11 december de Joke Smit oeuvreprijs uit handen van minister voor emancipatie Ingrid van Engelshoven? Anne Fleur Dekker, Dr. Nupur Kohli of De Oranjeleeuwinnen. Zij vormen de top drie van de online verkiezing ...