Provincie Utrecht (17)

Werkzaamheden wegverlichting Amersfoort en Stichtse Vecht

Vanaf 16 oktober voert de provincie Utrecht werkzaamheden uit aan de wegverlichting van de N199 in Amersfoort en de N401 in Stichtse Vecht. De werkzaamheden duren maximaal twee weken en geven weinig hinder voor het verkeer en de omgeving.

Extra omleidingsmaatregel ingesteld bij zuidelijke rotonde Waarder

De bouw en aanpassingen van de rotondes bij Woerden en Waarder verloopt voorspoedig en volgens planning. Het lijkt erop dat de gigantische klus in tien dagen geklaard gaat worden.

Provincie Utrecht meet doorstroming en pakt knelpunten aan

De provincie Utrecht doet jaarlijks onderzoek naar de verkeersafwikkeling op het provinciale wegennet. Dit onderzoek geeft inzicht in de doorstroming van het autoverkeer en in de opstoppingen in de spits.

Openstelling subsidieregeling voor niet-productieve investeringen water

De provincie Utrecht stelt ruim 7,6 miljoen euro beschikbaar voor de regeling niet-productieve investeringen water. Deze subsidie kan worden aangevraagd van 16 oktober tot en met 17 november 2017.

Provincie Utrecht verkoopt Park Vliegbasis Soesterberg aan Utrechts Landschap

Park Vliegbasis Soesterberg wordt verkocht aan Utrechts Landschap. De verkoop vindt plaats vanuit de gezamenlijke intentie om de bijzondere combinatie van natuur, militair erfgoed en cultuurhistorie voor de toekomst te beschermen, en bezoekers hiervan deelgenoot te maken. Utrechts Landschap betaalt ...

Feestelijke opening fortbrouwerij

De eerste fortbrouwerij opende op 13 oktober haar deuren voor het publiek. Duits&Lauret is gevestigd op het unieke torenfort Everdingen aan de lek. De opening van de brouwerij is het sluitstuk van de ontwikkeling van het belevingsconcept van fort Everdingen.

Zuidelijke randweg Woerden vol op stoom

Onder het motto 'kort maar heftig' gingen vrijdagavond 13 oktober de hekken op de weg in Woerden en Waarder. In de herfstvakantie werkt aannemer Roelofs, in opdracht van de provincie Utrecht, dag en nacht aan drie rotondes: één in Woerden en twee in Waarder. Op die manier is de duur van de hinder ...

Utrecht staat centraal in tv-programma 'Nederland Heeft Het: de provincies'

Voor de RTL4-uitzending van In 'Nederland Heeft Het: de provincies' op 15 oktober bezocht presentatrice Anouk van Schie het natuurrijke landschap en de indrukwekkende forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Utrecht centraal in tv-programma 'Nederland Heeft Het: de provincies'

Voor de RTL4-uitzending van In 'Nederland Heeft Het: de provincies' op 15 oktober bezocht presentatrice Anouk van Schie het natuurrijke landschap en de indrukwekkende forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Kabinet aan de slag met bereikbaarheid regio Utrecht

Veel voorstellen uit het regeerakkoord zijn van invloed op de provincie Utrecht. Het gaat om afspraken in het kader van mobiliteit maar ook op het gebied van natuur, cultuur, verduurzaming en woningbouw. Meest in het oog springend zijn de coalitieafspraken over de mobiliteit in de Utrechtse regio. ...

Eerste CityTree in Nederland

De eerste zogeheten CityTree in Nederland die een permanente plaats krijgt, staat komend jaar voor het Utrechtse Huis voor de provincie aan de Archimedeslaan in Utrecht. Op de dag van de duurzaamheid, dinsdag 10 oktober, namen de gedeputeerden Pim van den Berg en Jacqueline ...

Afsluiting Arnhemseweg in Leusden

In de periode van 13 t/m 24 oktober vinden de laatste werkzaamheden plaats aan de Arnhemseweg in Leusden.

Wegafsluitingen in Woerden en Waarder

In de periode 13-23 oktober zijn er diverse wegafsluitingen en omleidingsroutes in Woerden en Waarder als gevolg van de aanleg van de Zuidelijk randweg Woerden. De werkzaamheden zijn gepland in de herfstvakantie om de hinder te beperken.

Instock wint duurzaamheidsprijs 2017

Instock is de winnaar van de Duurzaamheidsprijs 2017 van de provincie Utrecht. De prijs is op 10 oktober uitgereikt tijdens de Dag van de Duurzaamheid. De tweede en derde plek is voor respectievelijk i-did en Circulair paviljoen The Green House.

Tempo maken met ontwikkeling woningmarkt voor de toekomst

Tijdens het symposium 'Bouwen aan steden en dorpen van de toekomst' op donderdag 5 oktober deelden onder meer overheden, ontwikkelaars, beleggers en corporaties hun visie en oplossingen om te komen tot een gezamenlijke aanpak van de woningbouwopgaven.

Wetsvoorstel herindeling Vijfheerenlanden voor advies naar Raad van State

De ministerraad heeft, op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties , besloten om het wetsvoorstel Vijfheerenlanden voor advies aan de Raad van State te sturen. Hierdoor verloopt het herindelingsproces volgens planning en kan de beoogde herindelingsdatum van 1 januari ...

Scholenstichting Trinamiek en Kunst Centraal werken samen aan Cultuureducatie

Alle 24 scholen van de Scholenstichting Trinamiek in IJsselstein, Vianen, Lopik, Culemborg, Nieuwegein en Woerden gaan voor drie jaar collectief meedoen aan het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit. Deze collectieve deelname is behoorlijk uniek in Nederland. De scholen geven hiermee samen ...