Provincie Utrecht (14)

Nieuwe game maakt jongeren bewust van gevaren smartphone op de fiets

Veilig Verkeer Nederland heeft de game Wheeliepop gelanceerd. Die maakt jongeren bewuster van het gevaar van smartphonegebruik tijdens het fietsen. De game is in opdracht van de gezamenlijke provincies ontwikkeld. De game vergroot spelenderwijs het bewustzijn van het gebruik van de telefoon op de ...

PS aan de slag met methode Duisenberg

De Tweede Kamer en heel wat andere overheidsinstanties werken al even met de zogenoemde 'methode Duisenberg'. En vanaf nu gaat ook Provinciale Staten van Utrecht met deze methode aan de slag om beter inzicht te krijgen in de jaarstukken, zoals de jaarrekening en begroting. Dit werd tijdens de ...

Strooiwagens op de Utrechtse provinciale wegen volop in touw

De provincie Utrecht zet vandaag en morgen intensief strooiwagens in vanwege het winterse weer. Het afgelopen weekend zijn onze 26 strooiwagens bijna continu op de weg geweest om te strooien.

Advies aan minister Van Engelshoven: meer regionale benadering

Zorg voor een betere geografische spreiding van het cultuuraanbod en kijk meer naar de functie en kwaliteiten die culturele instellingen in de regio hebben. Inventariseer in samenwerking met provincies, gemeenten en de cultuursector per regio wat nodig is aan cultuuraanbod en de bijbehorende ...

Artikel 1 heeft prominente plek in provinciehuis gekregen

Een speciaal ontworpen muurschildering van Artikel 1 van de Grondwet is op 11 december 2017 onthuld in het Huis voor de Provincie. De officiële onthulling werd verricht door de initiatiefnemers, Statenleden Karin Boelhouwer en Ayla Schneiders .

Op korte termijn maatregelen nodig voor groei en bereikbaarheid regio Utrecht

Er is een omvangrijk pakket aan maatregelen nodig om de regio Utrecht de komende twintig jaar bereikbaar en leefbaar te houden. Aanstaande maandag debatteert de Tweede Kamer over de investeringen die het Rijk komend jaar in de bereikbaarheid doen.

77 miljoen voor ontwikkeling Oostelijke Vechtplassen

Overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers investeren de komende 10 jaar ruim 77 miljoen euro in de Oostelijke Vechtplassen. Daarmee wordt het gebied in Noord-Holland en Utrecht ontwikkeld tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren en ...

Nieuwe openstelling subsidieregeling Jonge Landbouwers

Van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 kunnen jonge boeren voor de derde maal gebruik maken van de Jonge Landbouwers subsidieregeling. De provincie Utrecht stelt hiervoor een bedrag beschikbaar van 450.000 euro, waarvan 225.000 euro van de Europese Unie. Met deze regeling krijgen jonge ...

Mooiste sociale vernieuwing is project bibliotheek Mijdrecht

Het project 'Dorpskamer Het Raakvlak' van Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen in Mijdrecht heeft de 'Social Sofa' gewonnen. Dit is een prachtige, met mozaïek ingelegde buitenbank. De bank staat symbool voor verbinding tussen bewoners en leefbaarheid in de wijk.

Aanpak stortplaatsen 'Het Binnenveld' Veenendaal

De voormalige stortplaats 'Het Binnenveld' in Veenendaal vormt een bedreiging voor de natuur, met name voor de beschermde blauwgraslanden. Daarom gaan de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer hier saneren.

Monding Lunterse Beek: laatste werk van vier jaar samenwerking

Sinds 2013 werken de provincie Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe samen om meer natuur in en langs het water te creëren. In die jaren werd ruim 27 kilometer beek hersteld en droogte bestreden op ruim 70 hectare grond. Op dit moment worden overstromingszones aangelegd in de monding van de ...

Prins Bernardlaan in Veenendaal vernieuwd en veiliger

Afgelopen vier maanden is de Prins Bernardlaan in Veenendaal opnieuw ingericht en veiliger gemaakt voor met name fietsverkeer. Er is een rotonde aangelegd op het kruispunt van de Kleine Beer en de Bevrijdingslaan en de weg heeft een veiligere inrichting gekregen tot aan het verzorgingshuis 't ...

Nieuw plan voor gebied rond Salmsteke in de maak

Salmsteke Ontkiemt! Zo heet het gezamenlijk plan dat dijkversterking combineert met doelen voor recreatie en natuurontwikkeling voor het gebied rond Salmsteke in Lopik. De provincie Utrecht, het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat werken ...

Plaatsen liggers ecoduct N227 Maarn

Om het leefgebied van dieren te vergroten en ze veilig te laten oversteken, bouwt de provincie Utrecht een ecoduct over de N227 tussen Maarn en Doorn. Begin december brengt aannemer BAM de liggers voor de overkapping aan. De weg is dan afgesloten voor doorgaand verkeer.