Provincie Overijssel (14)

Meer aandacht voor integriteit

In het nieuws komen we geregeld integriteitsschendingen en uitwassen van ondermijnende activiteiten bij de overheid tegen. Integriteitsbeleid is van belang om uitwassen als belangenverstrengeling, misbruik van positie, corruptie en fraude te voorkomen en tegen te gaan. Provincie Overijssel heeft een ...

Arbeidsmarkt in beweging

De werkgelegenheid trekt aan. Achter deze algemene trend gaan veel kleine ontwikkelingen schuil. Wat zijn deze ontwikkelingen en hoe leiden ze samen tot de huidige situatie op de arbeidsmarkt? In dit artikel is deze situatie voor de Overijsselse arbeidsmarktregio's en heel Nederland in kaart ...

Gouden tips voor optimaal Overijssels ondernemersklimaat

In de week van 10 tot en met 17 november organiseerde provincie Overijssel de week van de Overijsselse ondernemer. Centrale vraag: Overijssel is de meest ondernemersvriendelijke provincie van Nederland. Wat is uw gouden tip zodat wij het ook blijven?  

Fietsen naar het werk loont

Binnenkort kunnen medewerkers die in Twente werken worden beloond voor iedere dag dat zij naar hun werk fietsen. Met de actie Fietsmaatjes stimuleren collega's elkaar om naar het werk te fietsen. Daarbij krijgen deelnemers voor elke gefietste dag een financiële beloning. De actie moet het ...

Verbetering 'IJssellijn Zwolle - Arnhem - Roosendaal' mogelijk

Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant stellen dat spoorverbinding Zwolle - Arnhem – Roosendaal kan worden verbeterd.  

Overijsselse podiumgezelschappen ontvangen alsnog subsidie

 Drie Overijsselse podiumgezelschappen ontvangen alsnog een subsidie van het Rijk voor de periode 2017-2020.  

59 lege stoelen: 59 verkeersslachtoffers

Herdenking 59 verkeersslachtoffers in Overijssel met lege stoelen in Raalte en Zwolle  

Tijdelijke afsluiting N737 Enschede-Deurningen

Tijdelijke afsluiting hoofdrijbaan N737 Enschede-Deurningen van 24 tot en met 27 november

Onderzoek naar grondwaterverontreiniging in IJsselmuiden

De provincie Overijssel voert de komende maanden bodemonderzoek uit naar een grondwaterverontreiniging in IJsselmuiden.

Ondernemers pleiten voor simpele regels én begrip voor hun situatie

In augustus en september 2017 is het ondernemerspanel bevraagd naar hun perceptie van lasten en regels vanuit de lokale en regionale overheden. Hoewel men in het algemeen behoorlijk kritisch over de regeldruk is, hebben de Overijsselse ondernemers een positiever oordeel gegeven dan hun collega ...

Big-datahackathon laat zien wat er leeft in Borne

Op 4 en 5 november werd een big-datahackaton in Borne gehouden. Datahackers hebben op basis van diverse databronnen interessante conclusies getrokken over wat inwoners van Borne bezighoudt.

Ank Bijleveld-Schouten bij haar afscheid benoemd tot ereburger en officier

Bij haar afscheid als Commissaris van de Koning in Overijssel heeft Ank Bijleveld-Schouten vanmiddag twee bijzondere onderscheidingen gekregen.  Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle bevorderde haar tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Loco-Commissaris Eddy van Hijum benoemde haar tot ...

MKB-tour Overijssel naar Wierden en Coulisse

Op vrijdag 10 november komt de MKB-tour van Provincie Overijssel in de gemeente Wierden. Een bezoek aan Coulisse in Enter maakt een belangrijk onderdeel uit van het programma. Het doel van de MKB-tour is om een optimaal ondernemersklimaat te creëren dat tegemoet komt aan de wensen van de ...

Gouden tip voor optimaal Overijssels ondernemersklimaat

In de week van 10 tot en met 17 november organiseert Provincie Overijssel de Week van de Overijsselse ondernemer. Centrale vraag: Overijssel is de meest ondernemersvriendelijke Provincie van Nederland. Wat is uw gouden tip zodat wij het ook blijven?