Personeelsnet (18)

BIJGEWERKT: de wijzigingen voor HR in 2018

Welke wijzigingen zijn belangrijk voor de HR-professional in 2018, maar ook in de jaren erna? Het kabinet Rutte III was te laat om nog een eigen begroting te maken, maar heeft wel volop plannen voor de komende jaren. Personeelsnet zet hier daarom op een rijtje waar HR in 2018 mee te maken krijgt én ...

Werven is lastig, maar talent binnenhouden nog moeilijker

Je kunt als HR-professional heel druk zijn met het werven van talent dat de organisatie nodig heeft. Dan is het heel frustrerend, als ander talent via de achterdeur de organisatie weer verlaat. Daar liggen de HR-professionals bij Nederlandse bedrijven weleens wakker van.

Bedrijven hebben geen strategie voor gezondheid en welzijn van personeel

Gezondheid en het welzijn van werknemers, staan steeds hoger op de agenda van de directie. Maar bij ruime tweederde van de werkgevers in de Benelux, is het geen onderdeel van de organisatiedoelstellingen. Acht op de tien bedrijven heeft hiervoor ook geen formele gezondheids- en welzijnsstrategie.

Recht op verlof en deeltijd

Werkgever en werknemer hebben soms tegengestelde belangen bij het opnemen van vakantieverlof of bijzonder verlof. Maak daarom vooraf afspraken met medewerkers om hun recht op verlof in goede banen te leiden.

Ontslag: zorgvuldig afscheid nemen

Soms gaat het niet langer en is ontslag van een werknemer de enig overgebleven optie. Maar wanneer mag u een werknemer ontslaan en hoe werkt dat in de praktijk? En wat gaat dat allemaal kosten?

Nul uren contract

Met het nul uren contract sluit de werkgever een arbeidsovereenkomst af met de werknemer, maar regelt hierin geen vaste werkuren. In plaats daarvan, is in het 0 uren contract geregeld dat hij de werknemer flexibel oproept.

Min/max-contract

In het min/max-contract, spreekt de werkgever een minimum aantal te werken uren af met de werknemer: de zogenoemde garantie uren, die altijd worden uitbetaald. Verder staan in het min/max-contract afspraken over een maximum aantal werkuren, waarvoor u de werknemer incidenteel kunt oproepen.

Alles over aannemen

Een arbeidsovereenkomst kan in principe een mondelinge afspraak zijn. Maar gebruikelijk is om afspraken op papier vast te leggen. Deze onderdelen moeten in een arbeidsovereenkomst geregeld worden.

Inhoud handboek personeel

Het samenstellen van een personeelshandboek is een intensieve en omvangrijke opdracht voor de HRM afdeling. Hier vindt u een uitgebreide inhoudsopgave van het handboek personeel, met opletpunten.

Preventie ziekteverzuim levert meer op dan geld

Een zieke werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn bruto-loonkosten. Het is dan ook noodzakelijk om een ziekteverzuimbeleid te voeren dat past bij de verzuimproblematiek in de organisatie.

Iedereen een veilige en gezonde werkplek

De Arbowetgeving kent verplichtingen, maar ook mogelijkheden om arbozaken zelf op te pakken. Afspraken worden vastgelegd in een arbocatalogus, met normen en voorschriften over veilig en gezond werken.

Werving in 9 stappen

Werven en selecteren vormt een aparte discipline binnen het personeelswerk. Om goede response te krijgen, is de keuze voor het goede medium en de juiste doelgroep het belangrijkst.

Werken met de Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid wijzigt maatregelen op 4 terreinen: flexwerk, ontslagrecht, scholingsplicht en WW. Hier vindt u een overzicht van de hoofdpunten van de WWZ waar u in de HR-praktijk mee te maken krijgt.

Nieuwe beoordelen: ontslag wordt heel lastig, als werknemer eigen feedback regelt

Werkgevers willen in de beoordelingscyclus meer verantwoordelijkheid geven aan werknemers. Die gaan dan zelf zorgen voor hun ontwikkeling en de 360°-feedback daarop. Het nieuwe beoordelen past misschien bij deze tijd, maar werkgevers moeten toch dossiers blijven bijhouden. Want anders wordt het ...

Games en coachende bedrijfsarts maken werknemers écht fitter

Wat kunnen werkgevers doen om werknemers tot hun pensioen gezond en vitaal aan het werk te houden? Bijvoorbeeld door een 'blended' leefstijlprogramma aan te bieden. Want medewerkers gaan gezonder leven, verliezen gewicht en worden mentaal fitter met een maatwerkprogramma van 'e-health', online ...

Als de bedrijfscultuur matig is en de manager slecht, pakt medewerker zijn biezen

Voor vier van de tien Nederlandse werknemers voldoet hun baan niet aan de verwachtingen die ze ervan hadden. Nederlandse werknemers voelen zich erg betrokken bij hun collega's, maar als de werkcultuur slecht is, of de manager vervelend, vertrekken ze liever naar een betere werkgever.

Dekkingsgraad pensioenfondsen veel beter dan een jaar geleden

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in november 2017 gelijk gebleven op 109%. Positief nieuws is dat de beleidsdekkingsgraad steeg van 105 naar 106 procent. Dit cijfer is van belang of fondsen pensioenen moeten korten of kunnen indexeren. Een jaar geleden was de ...

Succesvol solliciteren is goed mogelijk tijdens de feestdagen

December staat traditiegetrouw bekend als een maand met weinig actie op de arbeidsmarkt. Voor bedrijven lijkt het een slecht moment om een vacature te publiceren in deze feestperiode. Maar kandidaten hebben juist een grotere kans op een succesvolle sollicitatie dan in de maanden erna.