Personeelsnet (11)

HR-professionals merken dat hun vak nu razendsnel verandert

De nabije toekomst is voor veel HR-professionals onzeker. Want een ruime meerderheid verwacht functieveranderingen door automatisering en de behoefte aan nieuwe HR-kennis. Een deel van de HR-vakgenoten verwacht uitbreiding van taken, maar er zijn ook zorgen over het verdwijnen van HR-functies.

Hoger ziekteverzuim bij vrouwen, vooral van 25 tot 35 jaar

Vrouwen verzuimen meer wegens ziekte dan mannen, vooral in de leeftijd dat veel vrouwen kleine kinderen hebben. Want onder werknemers van 25 tot 35 jaar, is het verzuimpercentage van vrouwen twee keer zo hoog als dat van mannen.

In alle regio's stijgt de vraag naar personeel

De economische groei zorgt voor een grote vraag naar personeel. Dat kan leiden tot een krapper wordende arbeidsmarkt en een strijd om de werknemer. Door de groeiende economie neemt het aantal banen in alle regio's van Nederland toe.

Minder loonbelasting voor ruim 5 miljoen werkenden

Het nieuwe belastingstelsel dat het kabinet Rutte III wil invoeren, kent nog maar 2 belastingschijven in plaats van vier. Daardoor zal de loonbelasting van 5,4 miljoen werkenden omlaag gaan. Voor de 2,1 miljoen werkenden die nu in de eerste schijf vallen, gaat het belastingtarief licht omhoog. Daar ...

Arbeidsmarkt verbetert: 53 duizend extra banen erbij

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen groeide in het tweede kwartaal met 53 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Gemiddeld waren er in het tweede kwartaal 10,2 miljoen banen. Daarbij zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd.

Regeerakkoord: uitgebreid overzicht van de belangrijkste HR-maatregelen

Het regeerakkoord is af, dus kunnen HR-vakgenoten bekijken wat de gevolgen zijn voor de organisatie en de mensen die daar werken. Ontslag wordt eenvoudiger, de Wet DBA verdwijnt, payrolling gaat aan banden en een vast contract komt pas weer na drie jaar in beeld. Maar er komt ook langer kraamverlof ...

Werkgevers willen pensioen terug naar 65 jaar én flexibele AOW

Werkgevers worstelen met langer doorwerken en zijn groot voorstander van een flexibele AOW-leeftijd. Zij zien dat mensen met zware beroepen niet steeds langer gezond kunnen doorwerken. De manier waarop nu de AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting, roept weerstand op bij werkgevers. Zij ...

Gelekt: later een vast contract en eenvoudiger ontslag

Net nu we een beetje wennen aan de Wet werk en zekerheid, wordt bekend dat het nieuwe kabinet de ontslagregels versoepelt. Bovendien wordt het weer mogelijk om pas na drie jaar een vaste arbeidsovereenkomst aan te bieden. Daarmee repareert de aanstaande coalitie arbeidswetgeving, die nog maar kort ...

Nederlandse werknemer is heel tevreden over het werk

Nederlandse werknemers gaan met grote tevredenheid naar hun werk. Ze kunnen het goed vinden met hun baas en de collega's. Ook zijn Nederlandse werknemers positiever dan werknemers in andere landen en hebben vaker het gevoel dat aan hun verwachtingen wordt voldaan.

Nederlandse industrie staat te springen om goed personeel

De werkgelegenheid in de Nederlandse industrie steeg in september 2017 voor de eenendertigste opeenvolgende maand. Dit is de langste ononderbroken periode van uitbreiding van de personeelsbestanden bij producenten, sinds het begin van de meting.

Meerderheid bedrijven werft nu met foto's van divers personeelsbestand

Nederland's grootste en bekendste bedrijven plaatsen vaker foto's van mensen met een migratie-achtergrond op hun carrièresite. Zo proberen ze meer goede kandidaten uit die doelgroep te verleiden om te solliciteren.