HR Praktijk (17)

Werken met zelfsturende teams: 5 lessen uit de praktijk

Sinds twee jaar werken we bij B-lay, een dienstverlener gespecialiseerd in softwarelicenties, met zelfsturende teams. Dat begon eigenlijk per toeval. Toen de zoektocht naar een manager voor onze vestiging in Boekarest op niets uitliep, vroeg één van onze medewerkers of het geen goed idee was ...

Jordex uitgeroepen tot Vitaalste Bedrijf van Nederland

Jordex Shipping & Forwarding uit Rhoon is verkozen tot Het Vitaalste Bedrijf van Nederland. Directeur Ruud Maaskant ontving de prijs vandaag uit handen van Pieter van den Hoogenband. Volgens de vakjury, die onder andere bestaat uit professor Erik Scherder en Pieter van den Hoogenband, investeert het ...

Mismatch? Ontslag zonder vergoeding...

Als de vacaturetekst een wat al te hooggestemd beeld geeft van de aard en het niveau van de werkzaamheden en er onrealistische verwachtingen bij de sollicitant worden gewekt, kan er al snel na indiensttreding discussie ontstaan over de daadwerkelijke functie-inhoud. Wie is er dan verantwoordelijk? ...

Geen boete ondanks te late aanzegging

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd rust op de werkgever een aanzegverplichting. Deze verplichting houdt in dat de werkgever de werknemer schriftelijk uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, informeert over het al dan niet voortzetten van de ...

Meldprocedure misstanden voldoet bij helft organisaties niet aan wettelijke verplichtingen

Een op de drie werknemers durft een misstand te melden. Één op de zeven zegt dat er een angstcultuur binnen de eigen organisatie heerst. Dit blijkt uit de Verkenning Meldprocedures en Integriteitsvoorzieningen 2017, een onderzoek onder ruim 430 ondernemingsraden, uitgevoerd door het Huis voor ...

IKEA en TED de meest inspirerende organisaties van Nederland

IKEA en TED zijn de meest inspirerende organisaties van Nederland onder respectievelijk consumenten en business professionals zo blijkt uit onderzoek van strategiebureau Synergie. Opvallend is dat het de grote organisaties zijn die steeds meer flexibel werken, voortdurend vernieuwen en technologie ...

Assessmentbureau schendt privacywet

Assessment-platform BrainCompass verwerkt persoonsgegevens over ras en gezondheid in strijd met de Wet bescherming Persoonsgegevens . De Autoriteit Persoonsgegevens concludeert dit na onderzoek en is van plan tot handhaving over te gaan als de overtredingen voortduren.22 november 2017Topic: Werving ...

Valt een sportabonnement onder de werkkostenregeling?

Een werkgever is in beginsel vrij om zaken aan zijn werknemers te vergoeden, verstrekken of ter beschikking te stellen binnen de werkkostenregeling. Geldt dit ook voor een sportabonnement voor werknemers?22 november 2017Auteur: Jacqueline NietveldTopic: Loon & belonen

Goede werkplek belangrijke arbeidsvoorwaarde

Een goede werkplek speelt een cruciale rol om de lichamelijke en mentale werkdruk van werknemers te verminderen. Hierbij doelen zij op voldoende licht en planten en een goede klimaatbeheersing, zo blijkt uit onderzoek van Mercer onder 821 Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar die in dienst zijn bij ...

5 tips om meer uit de werkomgeving te halen

Om talentvolle medewerkers aan te trekken en binnen boord te houden gaat de werkomgeving het verschil maken. Dat kwam duidelijk naar voren tijdens het event Tomorrow@work dat op 16 november plaatsvond in Polar in de Jaarbeurs Utrecht. Meer dan 300 HR en facility professionals lieten zich bijpraten ...

Bagateldelict; wegnemen vier planten geen ontslag op staande voet

Een werknemer in dienst op grond van de Wet Sociale Werkvoorzieningen neemt na afloop van de werktijd zonder toestemming en zonder te betalen vier kleine plantjes mee van een tuincentrum. De gedragingen zijn geconstateerd op geregistreerde camerabeelden. De werkgever deelt aan de werknemer eerst de ...

Trainen op de werkvloer werkt echt: 'Ik kan nooit eens rustig mijn werk doen!'

Toen ik een maatwerktraining voor een commerciële binnendienst ging verzorgen, was er één medewerker die mij meteen opviel. Ik vroeg hem waar hij zoal tegenaan liep. Hij ging meteen los: Ik kan nooit eens rustig mijn werk doen! Ik word de hele dag gebeld door collega's, aan mijn eigen werk kom ik ...

Kwart medewerkers zou niet opnieuw aangenomen worden

Veel ondernemers in het mkb zijn ontevreden over hun personele bezetting; zeker één op de vier werknemers zou niet opnieuw worden aangenomen. Ook krijgt één op de drie ondernemers zijn vacatures niet goed of niet snel genoeg ingevuld.20 november 2017Topic: Werving & selectie

Waar sta jij in verandering?

Of er nou een reorganisatie of fusie op stapel staat, nieuwe processen zijn ingevoerd of van medewerkers verwacht wordt dat ze zich commerciëler en proactiever opstellen: verandering brengt spanning met zich mee. Het vraagt vaak van mensen dat ze gewoontes, patronen en overtuigingen loslaten en dat ...

VGZ winnaar van JLL's Winning Workplace Award 2017

VGZ heeft de Winning Workplace Award 2017 ontvangen. De inspirerende werkomgeving van VGZ legt de nadruk op vitaliteit en de beleving van de medewerkers. Dit sluit naadloos aan bij het thema van JLL's Winning Workplace Award van dit jaar, 'Human Experience'. Deze tweejaarlijkse award is een ...

Eerder burn-out bij flexibel contract?

Na werkloosheid is een overspanning of burn-out de meest voorkomende reden voor een loopbaanonderbreking. Op dit moment is bij 10% van de hoogopgeleide werknemers psychologisch gezien sprake van een groot risico op ernstige overspanning of een burn-out. Daarnaast lijkt er een verband te zijn tussen ...

Effecten aanpassing transitievergoeding berekend

De kabinetsplannen voor aanpassing van de opbouw van de transitievergoeding hebben voor werkgevers zowel kostenverhogende als kostenverlagende effecten. Voor de individuele werkgever zullen de effecten afhangen van de leeftijd en diensttijd van zijn medewerkers. AWVN heeft deze plannen ...