HR Praktijk (20)

Algoritme wijst ideale kandidaat aan

Steeds meer wijzen algoritmen de perfecte kandidaat aan. Vervolgens is het wel aan de managers om te bepalen of ze de kandidaat ook echt willen aannemen.21 september 2017Topic: Recruitment 2.0

5 tips voor een optimale onboarding

In veel trainingen hanteren ze de volgende regel in: 21 dagen verander je een gewoonte en in drie maanden verander je gedrag. Want om je thuis te kunnen voelen bij een nieuwe gewoonte en deze onderdeel te maken van je dagelijks leven, heb je nu eenmaal oefentijd nodig. HR-managers kunnen deze regel ...

Pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen

Of sprake is van een excessieve vertrekvergoeding wordt vastgesteld op basis van een rekenregel. Op deze rekenregel geldt een uitzondering voor bepaalde aandelenoptierechten die zijn verkregen vóór het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking met de werknemer is ...

Beperking toepassing heffingskortingen buitenlandse belastingplichtigen

In het Belastingplan 2018 wordt voorgesteld om met ingang van 2019 in de loonbelasting voor alle buitenlandse belastingplichtigen alleen nog maar het belastingdeel van de heffingskortingen toe te laten passen waarop de buitenlands belastingplichtige uit het betreffende land in de inkomstenbelasting ...

5 tips voor een optimale onboarding

In veel trainingen hanteren ze de volgende regel: in 21 dagen verander je een gewoonte en in drie maanden verander je gedrag. Want om je thuis te kunnen voelen bij een nieuwe gewoonte en deze onderdeel te maken van je dagelijks leven, heb je nu eenmaal oefentijd nodig. HR-managers kunnen deze regel ...

'Investeer in een inzetbaarheidsmanager'

Zowel young professionals als oudere werknemers lopen een bovengemiddeld groot risico op langdurige uitval. De werkgever heeft uiteenlopende middelen tot zijn beschikking om die risico's actief te verkleinen, vertelt Robert Wondaal.Topic: Ziekteverzuim & re-integratie

Werkloosheid bereikt in 2018 het laagste punt sinds 2008

Nederland staat er goed voor. De koopkracht neemt toe. Maar niet voor iedereen. Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden dreigden er volgend jaar in koopkracht op achteruit te gaan. Het kabinet vindt dat ook kwetsbare groepen moeten profiteren van de opleving van de economie en trekt 425 miljoen ...

FNV zet komend cao-seizoen in op een minimale looneis van 3,5 procent

Met de looneis van 3,5 procent stelt FNV dat het belangrijk is dat iedereen meeprofiteert van de economische groei. Mensen die weinig verdienen kunnen er zelfs tot 5 procent op vooruitgaan, doordat FNV tevens de eis stelt dat ieder minimaal 1000 euro erbij moet krijgen per jaar.19 september ...

Help, mijn toptalent vertrekt!

Ik vroeg mij af waarom toch zoveel jonge talentvolle voetballers al vroeg bij hun club/werkgever vertrekken. Kun je op de een of andere manier voorspellen of voorzien dat dit soort transfers eraan zitten te komen? In HR-termen noemen we dat de Flight Risk bepalen, oftewel kun je op basis van ...

Campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie gestart

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept werkgevers op om zwangere vrouwen niet anders te behandelen dan anderen. Dat komt volgens het College voor de Rechten van de Mens nog altijd te vaak voor.18 september 2017Topic: Arbo

Een staande ovatie voor een gezondere houding

Eén op de drie werknemers kampt met fysieke klachten als nekpijn, rugpijn en vermoeidheid. Dit komt door een slechte lichaamshouding en gaat ten koste van de productiviteit. Het ziekteverzuim dat hierop volgt kost bedrijven meer dan 70 miljoen euro per jaar. Wat doe je als de productiviteit van ...

e-feedback: 'Ik geef nu sneller een compliment en vraag eerder om feedback'

Wij geloven in elkaar vaker informeren over wat wij doen en hoe wij dat doen,' aldus Monique van Ruitenburg, manager HR Servicecenter over de reden dat Sogeti Nederland ruim een jaar geleden e-feedback invoerde. Sogeti noemt zich een innovatieve IT-dienstverlener en ziet de 2400 werknemers als ...

Vier dagen werken is het nieuwe fulltime dienstverband

Van de Nederlandse werknemers noemt 36 procent de mogelijkheid tot thuiswerken het belangrijkste onderdeel van flexibiliteit op de werkvloer. 46 procent van de Nederlandse werknemers noemt flexibiliteit vanuit de werkgever als een van de drie belangrijkste voorwaarden om wel of niet voor een baan te ...

'More empathy for customer' dankzij Design Thinking

Design Thinking kun je gebruiken om problemen te herdefiniëren, menselijke betekenis te geven aan technologie en om meer te focussen op de gebruikers- c.q. klantervaring. Bijvoorbeeld voor het onboardingsproces. Dat werd voorheen door de HR-afdeling bepaald. Bij design thinking kijk je in feite ...

8 voorwaarden voor een succesvol uitbestedingsproject

U bent als directie overtuigd geraakt van de kansen en voordelen die het uitbesteden van HR-processen voor uw organisatie kan bieden. Tegelijkertijd realiseert u zich ook dat dit grote impact heeft op mensen en processen. 15 september 2017Topic: Strategisch HR

Strategiekaart voor een wendbare organisatie

Door sociale innovatie ontstaat duurzaam organisatiesucces. Vertrouwen is een onderliggende voorwaarde om het proces van sociale innovatie op gang te brengen. In deze blog heb ik vier ontwikkelingen die bepalend zijn voor organisatiesucces vertaald in een strategiekaart.13 september 2017Topic: ...

Reparatie van abusievelijke einde WGA eigenrisicodragerschap

De regering wil een reparatieregeling treffen voor werkgevers die in 2017 eigenrisicodrager voor de WGA hadden willen blijven, maar waarvan tegen hun wens in toch het eigenrisicodragerschap is beëindigd.Topic: Ziekteverzuim & re-integratie

Eilandcultuur erfelijk bepaald?

We weten allemaal dat zij bestaat. De Eilandcultuur in organisaties. Veelal met negatieve effecten die een nog groter succes in de weg staan. Zij is er, we weten het en we doen er niets aan. We blijven fietsen met de rem erop. Uiterst vermoeiend en frustrerend. Is er iets aan te doen? Ja en nee. 13 ...

Eén op de drie HR-processen is geautomatiseerd

Een meerderheid van de Europese bedrijven heeft hun werkplek verregaand geautomatiseerd. En bijna de helft van de ondervraagde leidinggevenden geeft aan dat ze automatisering in 2018 nog harder nodig hebben om de toenemende hoeveelheid werk af te kunnen handelen. Van de HR-dienstverlening is op dit ...

Initiatiefwet voor gelijke rechten payrollers

Payrollers moeten evenveel gaan verdienen als mensen met een vast contract. Ook moeten ze dezelfde bescherming krijgen. Hiertoe komen GroenLinks, SP en PvdA met een initiatiefwet zo meldt de NOS.13 september 2017Topic: Uitzenden