EVO (16)

'Beter plan stremmingen spoor nodig'

evofenedex vindt net als verschillende spoorvervoerders dat er vooraf een plan moet zijn over hoe om te gaan met stremmingen van belangrijke spoorcorridors. De spoorverzakking in Duitsland toont de kwetsbaarheid van een belangrijke spoorcorridor aan wanneer er geen goede omleidingsroutes beschikbaar ...

Lagere CO2-uitstoot in het tweede kwartaal 2017

Het CBS meldt dat de CO2-uitstoot in Nederland in het tweede kwartaal 0,9 procent lager was dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, ondanks dat het bruto binnenlands product met 3,3 procent groeide.

Ledenvraag | Aparte kleedruimte voor vrouwen

Tenderen: transportkosten in 5 stappen omlaag

Ook al gaat het economisch beter, nog altijd blijft het voor bedrijven noodzakelijk om kritisch naar de bedrijfskosten te kijken. Een belangrijke kostenpost voor groothandels of industriële bedrijven kunnen de transportkosten zijn. Dit zijn immers bedrijfstakken die veel met extern goederenvervoer ...

Jongeren motiveren voor de logistiek

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zo bezien kan het geen kwaad om jongeren te motiveren voor een baan de in de logistiek. Maar hoe pak je dat aan? evofenedex geeft tips.

Hoge fysieke belasting in groothandel

Meer dan de helft van de werknemers in de groothandel doet fysiek belastend werk. De groothandel staat daarmee in de top 3 van sectoren waar de lichamelijke belasting het hoogst is.

Cao Beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft op 14 augustus de cao Beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard voor werknemers en werkgevers in het beroepsgoederenvervoer en kraanverhuurbedrijf. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020.

De kosten van transport

Veel bedrijven realiseren zich niet dat de kosten voor transport zodanig hoog kunnen zijn, dat dit volledig ten koste kan gaan van de winst op het te leveren product aan een klant. Daarom is het van belang dat bedrijven goed calculeren wat de kostprijs van het vervoer is. Zodat realistische bedragen ...

'NAFTA ook goed voor Nederland'

Als het North American Free Trade Agreement wordt uitgekleed, kan dit ook negatieve gevolgen voor veel Nederlandse ondernemers hebben. Dit stelt ondernemersvereniging evofenedex, die benadrukt dat ook Nederlandse ondernemers belang hebben bij het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag.

Dossier douanetrends | Dienstverlening douane onder druk, verbeteringen noodzakelijk

Dreigend tekort douanespecialisten bedrijfsleven

evofenedex speelt in op opleidingstrends

'Tijdelijke Douane-Unie bij ontbreken handelsakkoord met VK'

Eigen vervoerders gewichtig in vervoer met de bestelauto

Douanedossier | Incoterms en de douaneaangifte

Tien douanevragen… weet u de antwoorden?