Boerderij (96)

NVWA-tarieven stijgen met 2,3%

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verhoogt de tarieven volgend jaar met gemiddeld 2,3%.

Vogelgriep is klap voor export

Voor de export van pluimvee betekent de vogelgriepuitbraak een forse tegenvaller.

Export van 35.000 ton uien lijkt nieuwe standaard

Weekexportvolumes van ruim boven 35.000 ton lijken geen uitzondering meer te zijn. In week 46 zijn ruim 36.000 ton uien geëxporteerd naar 89 verschillende landen.

Meer herbicide en fungicide, minder insecticide verkocht

De afzet van gewasbeschermingsmiddelen daalt licht. Dat blijkt uit cijfers van branchevereniging Nefyto tot en met 2016.

Koudmerken blijft mogelijk voor huidige gebruikers

Melkveebedrijven die koudmerken op dit moment gebruiken als middel voor koeherkenning, mogen dit blijven doen.

Bodemvruchtbaarheid op zandgrond slinkt

Plantsapproeven van Delphy tonen aan dat bodemvruchtbaarheid op zandgrond in Noordoosten daalt.

Innovatieprijs voor vogelgriep-preventie

Hans Hazenberg in Abbega is de Agrarisch Innovator van 2017 met zijn toepassing van windbreekgaas bij de luchtinlaten van zijn stallen om insleep van virus via stof en veren te voorkomen.

Varkensprijs op Teleporc onverwacht hard onderuit

Op de Duitse varkensbeurs is de notering met 5 cent gezakt naar € 1,43 per kilo geslacht gewicht.

BO Akkerbouw: geen alternatief voor innen heffingen

De door BO Akkerbouw onderzochte alternatieven voor het innen van heffingen blijken niet waterdicht.

'Benut fosfaatruimte met compost'

Melkveebedrijven die nog fosfaatruimte hebben, kunnen dat nu opvullen door compost aan te voeren.

Aanpassing regels vergroening

De Europese Commissie past de regels voor vergroening per 1 januari van 2018 aan.

Geen contact met landbouwhuisdieren, toch v-MRSA

Aantal mensen met v-MRSA dat geen contact heeft met landbouwhuisdieren lijkt toe te nemen.

Nieuwe deelnemers Koeien & Kansen gezocht

Het project Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers die de komende jaren oplossingsgericht aan de slag willen gaan met actuele onderwerpen binnen de melkveesector.

FrieslandCampina start pilot 'Inclusief ondernemen'

RFC start pilot 'Inclusief ondernemen'. Mensen met afstand tot arbeidsmarkt helpen melkveehouders.

Europa akkoord met Belgische steun fipronil-schade

De Europese Commissie is akkoord met het Belgische voorstel voor schadevergoedingen voor pluimveehouders die zijn getroffen door de fipronil-crisis.

Boer en weidevogel gebaat bij ruige stalmest

Ruige stalmest speelt indirect een rol in de bodemvruchtbaarheid en voedselvoorziening van weidevogels.

Zeeuwse sojaoogst valt tegen vanwege slechte enting

De opbrengst van soja in het project Zeeuwse Soja valt tegen. Dat meldt coöperatie CZAV.

Minister Schouten bekijkt aanscherping I&R-geiten

De registratie en identificatie van geiten wordt mogelijk aangescherpt.

Geen vogelgriep op omringende bedrijven

De vogelgriep op het vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen is een op zichzelf staand geval.

Suiker Unie gelast telersvergaderingen af

Sneeuwval maakt dat bietentelerscoöperatie Cosun de telersvergaderingen voor maandagavond heeft afgelast.

Eenden vatbaarder voor vogelgriep dan gedacht

Eenden zijn zeer gevoelig voor vogelgriep, blijkt na de jongste uitbraak op het vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen.

Geen geld van EU-lidstaten bij directe steun

De directe inkomenssteun aan boeren in de EU wordt niet gekoppeld aan een nationale bijdrage.

Varkenspest bij Russische marktleider Miratorq

Afrikaanse varkenspest blijft zich uitbreiden in Rusland. Nu is marktleider Miratorq aan de beurt; het bedrijf maakte vrijdag 8 december bekend dat het virus op een van hun varkensbedrijven zit, in de Belgarod-regio.

Akkoord over belangrijk handelsverdrag EU en Japan

Het biedt kansen voor de afzet van Europese zuivel en vlees: een akkoord tussen Japan en de EU over een belangrijk handelsverdrag.

Opnieuw vertraging in afhandeling rentederivaten

Ondernemers die klachten hebben ingediend over rentederivaten, moeten opnieuw langer geduld hebben.

Plus 3 cent voor vernieuwde huismerkzuivel AH

Albert Heijn betaalt boer 3 cent extra per kilo melk voor nieuwe, duurzamere huismerk-zuivellijn.

Rundertuberculose breidt zich verder uit in België

Eind november zijn in België 2 nieuwe haarden van rundertuberculose bevestigd.

Denktank: 'Vleestaks wordt onvermijdelijk'

Een heffing op vlees is onvermijdelijk om de klimaatverandering te bestrijden, aldus een analyse door een denktank van grote investeerders.

'Bezwaar EU tegen fusie Bayer en Monsanto'

De Europese Commissie gaat niet akkoord met de overname van zadenproducent Monsanto door farmacie- en chemieconcern Bayer.

Slachterij Remkes breidt uit met kokerij

Pluimveeslachterij G.P. Remkes gaat in het eerste kwartaal van 2018 een nieuwe kokerij bouwen aan het perceel grenzend aan de huidige slachterij.

Akkerbouwtak ForFarmers naar CZAV

ForFarmers Nederland verkoopt haar akkerbouwactiviteiten aan coöperatie CZAV.

Rabobank: Blockchain biedt kansen in agrifood

Blockchains kunnen een grote rol gaan spelen in de agrifoodsector.

Bons en Wijnker algemeen kampioen op HHH-show

Zwitserse Jury op HHH-show roemt kampioenen om uitstraling en ras.

Vogelgriep Biddinghuizen is type H5N6

Vogelgriepvirus dat op een bedrijf in Biddinghuizen werd aangetroffen is type H5N6.

DCA verlaagt Beursprijs met 5 cent

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 5 cent verlaagd naar € 1,31 per kilo geslacht gewicht. Daarmee komt een einde aan een wekenlange stabiele varkensprijs. Zes weken lang bleef de prijs staan op € 1,36 per kilo.

6,75% meer loon voor werknemers veehouderij

Loonsverhoging in drie stappen van elk 2,25%. Daarnaast komt de zondagstoeslag terug.

Elke week eieren met teveel fipronil in supers

De NVWA treft elke week eieren aan met gehalten aan fipronil boven de wettelijke norm.

Brazilië verhoogt importtarief uien

Brazilië verhoogt importtarief uien van 10% naar 25%, tegen 'oneerlijke' Nederlandse concurrentie.

Vogelgriep nieuwe klap pluimveesector

De uitbraak van vogelgriep op een vleeseendenbedrijf is een forse domper voor de pluimveesector.

Nederlands vlees scoort goed op duurzaamheid

De discussie over duurzaamheid moet niet steeds gaan over meer of minder dieren.

Bekritiseerde directeur CAV Den Ham stapt op

Directeur Gert Bargeman van CAV Den Ham heeft besloten om per 1 februari het bedrijf te verlaten.

Schade fipronil miljoenen hoger

Directe schade is € 5 tot € 10 miljoen meer dan gedacht. Indirecte schade vermoedelijk veel hoger.

90 biologische veehouders erbij in 2017

Het aantal biologische rundveebedrijven steeg dit jaar met 90 naar 644.

Schouten botst met Kamer over akkerbouwgegevens

Minister trotseert Kamermeerderheid vanwege privacywetgeving.

Nieuw geval vogelgriep in Biddinghuizen

Er is een landelijke ophokplicht voor pluimvee ingesteld.

Schouten laat zich niet opjagen in glyfosaatdossier

Minister ziet geen reden eerder te stoppen met toepassing van glyfosaat.

Kamer: maak werk van kringlooplandbouw

Breng in beeld wat de totstandkoming van kringlooplandbouw in de weg staat.

Tom van Loon wint Bioveiligheid Award

Vleeskalverhouder met slimme stal gericht op diergezondheid wint DGZ Bioveiligheid Award.

Grote aardappeloogst nekt balans in aardappelmarkt

De grote aardappeloogst dit jaar staat een gezonde balans tussen vraag en aanbod in de weg.

Schouten: krachten bundelen voor hogere prijzen

Boeren moeten samenwerken en zorgen dat hogere duurzaamheidseisen resulteren in hogere productprijs.