Binnenlands Bestuur (114)

Varkenshouders dagen provincie Brabant voor rechter

De Producenten Organisatie Varkenshouders sleept de provincie Noord-Brabant definitief voor de rechter. De boeren zijn het niet eens met strengere eisen die de provincie oplegt aan veehouders.

Twee gemeenten tegen fusie Land van Cuijk

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk zijn het niet eens geworden over een voorgestelde fusie. Twee van de vijf gemeenteraden hebben tegen het fusieplan gestemd.

Onderhandelaars gewezen op belang digitalisering

De Vereniging Nederlandse Gemeenten , Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen dringen bij de formerende partijen aan op een extra investering voor het digitale stelsel van de Omgevingswet. Ze wijzen in een brief aan de …

‘Beveiliging smartphones overheid zorgwekkend'

Mobile devices zoals smartphones, laptops en tablets worden volop gebruikt op de werkvloer. Zo ook bij overheden. Het nadeel is dat de beveiliging van devices en de daarop geïnstalleerde apps met gevoelige data vaak niet deugt, waardoor er sprake …

SP Hoorn mag niet meedoen aan verkiezingen

De lokale afdeling van de SP in Hoorn mag in maart niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft het landelijk partijbestuur besloten.

Amsterdam investeert miljoen voor antiterreurmaatregelen

Amsterdam trekt een miljoen euro uit voor extra veiligheidsmaatregelen op drukke plekken in de stad. Die moeten de kans op een terroristische aanslag beperken, zo staat te lezen in de begroting voor 2018 die wethouder Udo Kock heeft …

VNG kaart bij Zalm problemen sociaal domein aan

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten bepleiten bij informateur Gerrit Zalm tegemoetkomingen door het nieuwe kabinet om bestaande problemen op het gebied van jeugd, werk en zorg op te lossen. Dat wil zeggen, samen met het rijk.

Sleutelen aan huishoudelijke hulp noodzakelijk

Aanbieders van huishoudelijke hulp in Lelystad hebben te veel te vertellen over de aanspraak die hulpbehoevende inwoners hebben. Dat is juridisch niet juist. Het wettelijk verplichte ‘keukentafelgesprek’ is van onvoldoende kwaliteit. …

Gemeenten gewaarschuwd voor valse Poolse rijbewijzen

De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken waarschuwt gemeenten voor valse Poolse rijbewijzen die bij gemeenten worden omgeruild voor een Nederlandse rijbewijzen. De NVVB wijst gemeenten daarop via een nieuwsbrief.

Niet iedereen blij met lokaal mediafonds

Kan een gemeente journalistiek onderzoek financieel steunen zonder dat de onafhankelijkheid in het geding komt? Als het aan het Leidsch gemeentebestuur ligt, komt er in 2018 een stimuleringsfonds voor de lokale media in Leiden. Het college heeft …

Brabantse steden bieden ruimte aan stadsvogels

Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg nemen maatregelen om te zorgen dat stadsvogels en vleermuizen de komende jaren meer nest- en verblijfplaatsen krijgen in gebouwen. Het gaat dan onder meer om het inmetselen van zogenoemde 'neststenen' in …

Iedereen er wat bij, behalve de ambtenaren

‘Mooi dat de premier en de minister van Financiën de werkgevers oproept om de lonen te verhogen. En nu moeten ze daar zelf ook naar handelen’. Dat is de reactie van zowel het CNV als vakbond CMHF op de miljoenennota als het gaat om de …

Veel politici hebben blinde vlek voor financiën

Bij omstreden projecten wordt in gemeenteraden onvoldoende gebruik gemaakt van aanwezige financiële informatie. Datzelfde geldt overigens ook voor Provinciale Staten, aldus emeritus-hoogleraar management accounting Jan van Helden.

Inzamelen plastic helpt milieu amper vooruit

Het huidige systeem van het inzamelen van plastic levert nauwelijks winst op voor het milieu, zo blijkt uit een rapport van het Centraal Planbureau . Het door gemeenten ingezamelde plastic is van zo matige kwaliteit, dat een groot deel alsnog moet …

‘Rijk gaat ingrijpen bij met bouw treuzelende gemeenten’

Het rijk zal niet treuzelen om in te grijpen als nieuwbouwplannen van gemeenten te traag van de grond komen. Dat stelde topambtenaar Chris Kuijpers, geciteerd in Cobouw , eerder deze week op een woningmarktdebat georganiseerd door de NVB Bouw. Volgens …

Rijk ziet gemeentelijk gegevensmanagement als voorbeeld

De gemeentelijke richtlijnen voor gegevensmanagement, de Gemeentelijke Model Architectuur , worden overgenomen door de NORA, oftewel de richtlijnen die door de gehele overheid worden gehanteerd. De richtlijnen voor gegevensmanagement bestaan kort …

Ambtenaren bewijzen zich in bedrijfsleven

Geen hulptroepen, geen expertise, geen status en voltooi dan als gesettelde ambtenaar maar eens een complexe adviesopdracht in het bedrijfsleven. Dat is de essentie van een leertraject waar ambtenaren de ultieme competentietest ondergaan. ‘We …

Liever geen ambtenaar met een hoofddoek

In een personeelscampagne van  de Vlaamse overheid staat een vrouw met een hoofddoek. Er moet immers plaats zijn voor diversiteit. Maar na protest werd de advertentie binnen enkele uren offline gezet.

Bijklussen in de tijd van de baas, soms mag het

Een ambtenaar verrichtte nevenwerkzaamheden voor zijn privé-adviesbureau. Hij boekte zijn ADV-uren niet af en mogelijk leidde die schnabbels tot belangenverstrengeling. Waarom werd een aangekondigd ontslag en verminderd salaris dan toch …

VWS-begroting: 'Weinig oog voor de echte problemen'

De begroting van het ministerie van VWS die op Prinsjesdag is gepresenteerd krijgt in het sociaal domein weinig handen op elkaar. Ook al is het slechts een begroting van een demissionair kabinet. Grootste ‘nieuws’ is dat VWS gemeenten via …

Geen verrassingen voor gemeenten in begroting SZW

Gemeenten moeten de gelegenheid krijgen om de dienstverlening op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid te verbeteren. Dat staat in de begroting van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid . ‘De afgelopen jaren heeft het …

‘Ambtenaren moeten efficiënter en flexibeler’

‘Een compacte overheid met voldoende en goed gekwalificeerde, integere medewerkers en politieke ambtsdrager tegen verantwoorde kosten’. Dat is de doelstelling van demissionair minister Plasterk in de nieuwe begroting van Binnenlandse Zaken. …

RvS: ‘Investeer in openbaar bestuur’

De Raad van State maakt zich zorgen over de kwaliteit van het openbaar bestuur in ons land. De uitgaven aan het openbaar bestuur blijven sterk achter bij aan met name de zorg en de sociale sector. Toenemende aandacht voor de kwaliteit van …

Cybersecurity prominent in troonrede

Met het benoemen van ´cyberspionage, cybersabotage en cybercriminaliteit’ is het belang van een goede digitale veiligheid in de troonrede flink onderstreept. Het kabinet maakt 26 miljoen euro extra vrij voor cybersecurity, zo blijkt uit de …

Koepels: Wachten op nieuw kabinet

‘De laatste Miljoenennota van het huidige kabinet bevat zoals verwacht geen grote nieuwe plannen’, stelt het Interprovinciaal Overkeg in een reactie op de vandaag gepresenteerde plannen. ‘Veel onderwerpen waar provincies voor aan …

G32 vragen om meer investeringsruimte

Het is belangrijk dat de Miljoenennota gewag maakt van het belang van gemeenten bij het bereiken van economische groei en een gezonde schatkist, vindt G32-voorzitter Ferd Crone. ‘We vragen nu om investeringsruimte in veiligheid, sociaal domein en …

Extra ozb-inkomsten gaan vooral op aan cultuur

Kleinere gemeenten hebben relatief veel extra inkomsten uit bouwgrondexploitatie, rente en dividend, huren en pachten – zogeheten Overige Eigen Middelen dan grote gemeenten. Die beschikken met name juist over veel extra inkomsten uit de …

Accres gemeentefonds 2018 hoger

Voor wat het waard is: gemeenten krijgen volgend jaar meer aan accres dan eerder voorspeld. De groei van het gemeentefonds komt in 2018 uit op 806 miljoen euro, dat is 134 miljoen euro meer dan in de meicirculaire nog werd voorgespiegeld.

‘Dit is een momentopname, geen eindbeeld’

Voor VNG-voorzitter Jan van Zanen was een zin in de Troonrede de kern van de huidige situatie: ‘Dit is een momentopname, geen eindbeeld.’ In de periode tussen de voorbereiding van de beleidsarme begroting en het nieuwe regeerakkoord laten …

‘Lang wachten op het regeerakkoord’

De burgemeesters en wethouders van de vier grote steden hadden inhoudelijk al niet veel verwacht van de Troonrede en de Miljoenennota nog niet ingekeken. Het is vooral wachten op het regeerakkoord. Toch spreekt een enkeling van een gemiste kans.

Strijd tegen ondermijnende criminaliteit opgevoerd

De strijd tegen ondermijnende criminaliteit krijgt de komende jaren een forse impuls. Om de Toekomstagenda Ondermijning te kunnen uitvoeren, wordt met ingang van 2018 jaarlijks 10 miljoen euro extra vrijgemaakt.

Waterstresstest voor alle gemeenten

Alle gemeenten zullen uiterlijk in 2019 een stresstest moeten uitvoeren om te kunnen inschatten of zij bestand zijn tegen toekomstige weersextremen. Dat is een van de voornemens in het vanmiddag gepresenteerde Deltaprogramma 2018. Bij de stresstest …

G4: sterke steden maken sterk land

Voor het eerst werd de voorzittershamer van de G4 overgedragen van een vrouw naar een vrouw. De Haagse burgemeester Pauline Krikke droeg het voorzitterschap over aan loco-burgemeester Kajsa Ollongren van Amsterdam. Het neerleggen van zijn taken door …

Stokpaardjes en voorspelbare partijpolitiek

De reacties vanuit de politiek zijn voorspelbaar. Waar de partijen die de aankomende coalitie vormen voornamelijk de lof zingen over de troonrede en de begrotingen, zijn de oppositiepartijen kritisch over datgene waar de troonrede huns inziens ten …

Nu of nooit met IJsselstein/Montfoort

Het voortzetten van de ambtelijke samenwerking tussen Montfoort en IJsselstein hangt aan een zijden draadje. Als niet binnen enkele maanden een ultieme poging wordt ondernomen het vertrouwen tussen beide gemeenten te herstellen, is het beter een eind te …

Verbeterde welvaart bereikt niet iedereen

De Nederlandse economie bloeit en de schatkist is gezond. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in de troonrede, waarmee het parlementaire jaar is geopend. Wel is het belangrijk dat meer mensen gaan profiteren van de economische voorspoed, aldus de …

Troonrede 2017

Op 19 september 2017 opende Koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement in de Ridderzaal in Den Haag met het uitspreken van de Troonrede.

Coffeeshop claimt miljoenen van gemeente

Coffeeshophouder Peter Hendriks heeft de gemeente Sittard-Geleen gedagvaard vanwege het miljoenenverlies dat hij naar eigen zeggen lijdt. Hendriks claimt een schadebedrag van tientallen miljoenen euro's als gevolg van de invoering van het zogenoemde …

Waterschappen inden 60 miljoen meer

De verzamelde waterschappen legden vorig jaar 2,7 miljard euro aan heffingen op, zo’n 60 miljoen euro meer dan in 2015. Dat betekent een stijging van 2,3 procent. De waterschappen verwachten in 2017 nog eens 26 miljoen extra te innen.

Ook ambtenaren gaan profiteren van fikse looneisen

Het is allereerst de marktsector die wat gaat merken van inhaliger vakbonden, maar ambtenaren zullen volgen. Zowel het CNV als de FNV geven aan niet langer voor 1,5 of 2 procent extra loon te gaan maar eerder aan 3 of 4 en in sommige gevallen zelfs 5 …

‘Onderbouwing fusie Heerlen-Landgraaf onvoldoende’

De Gedeputeerde Staten in Limburg moeten hun aanbeveling voor de fusie tussen Heerlen en Landgraaf verder onderbouwen. Minister Plasterk geeft de deputés tot 28 september om het advies te verbeteren.

‘Meedoen’ vooral nog voor hoger opgeleiden

Deelname van lager opgeleiden aan de participatiesamenleving blijft achter. Dat is een van de hoofdconclusies uit de evaluatie van vier jaar participatiesamenleving door kenniscentrum Movisie, getiteld Participatiesamenleving anno 2017: Volop kansen .

VNG wil noodfonds voor jeugdzorg

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit naar aanleiding van het onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS naar de financiële tekorten en wachtlijsten in de jeugdzorg opnieuw voor de oprichting van een speciaal fonds waarmee gemeenten …

Burgemeester Eberhard van der Laan legt werk neer

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan heeft zich ziek gemeld. Hij heeft maandag van zijn artsen te horen gekregen dat hij is uitbehandeld, zo schrijft hij in een brief aan alle Amsterdammers .

VNG-actie St. Maarten, Saba en St. Eustatius bijna op 3.5 ton

Nederlandse gemeenten hebben tot nu toe 346.832 euro toegezegd aan Giro 5125, laat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten International weten. De ingezamelde gelden gaan naar het Rode Kruis, dat de helft inzet voor noodhulp. De …

Jeroen Boschjaar brengt 153 miljoen euro op

Bezoekers van het Jeroen Boschjaar in 2016 hebben in totaal 153,1 miljoen euro uitgegeven. Dat staat in de eindevaluatie die de gemeente Den Bosch maandag heeft gepubliceerd. De organisatie berekende dat alle activiteiten in totaal 1,4 miljoen bezoekers …

Lege geldpotten jeugdzorg schokken FNV

FNV Zorg & Welzijn is geschokt over de conclusies uit het onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS naar de tekorten en wachtlijsten in de jeugdzorg.

Gemeentelijke geldpot jeugdzorg leeg

Er kloppen steeds meer kinderen aan voor jeugdzorg, terwijl het geld voor dit jaar in de helft van de gemeenten nu al op is. Ruim driekwart van de gemeenten blijkt inmiddels wachtlijsten voor jeugdzorg te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van …

'Gemeenten nog huiverig voor ethische hackers'

Doorgaans vrezen gemeenten hackers, maar ze kunnen ook waardevol zijn. Steeds meer overheden huren goedaardige digitale inbrekers in om hun – vaak zeer gebrekkige –­ digitale veiligheid te testen. Binnenlands Bestuur ging op bezoek bij …

Informatie raad als open data

Zestien gemeenten werken aan een standaard om raadsinformatie als open data voor hergebruik aan te bieden. De komende maanden moet het aantal deelnemende gemeenten stijgen naar honderd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept …