Binnenlands Bestuur (71)

‘Gemeentesecretaris moet ook nee durven zeggen’

Ina Sjerps, de nieuwe hoogste ambtenaar van Rotterdam, maakt zich zorgen over het grote verloop onder gemeentesecretarissen. Ze kunnen volgens haar te gemakkelijk worden ontslagen.

Gezamenlijke aanpak criminelen gemeenten en reclassering

Om de kans op recidive door delictplegers te verminderen, moeten reclassering en gemeenten de handen vaker ineenslaan. ‘Combineer zorg, drang en dwang.’

Succesvolle innovatie in begeleiding naar werk

Gemeenten werken steeds vaker samen met bedrijfsleven en onderwijs om mensen in de bijstand naar werk te begeleiden. Innovatieve aanpakken geven hen een steun in de rug.

Crowdfunders willen Eneco kopen van gemeenten

Stichting Greencrowd wil via crowdfunding geld bijeenbrengen om energiebedrijf Eneco over te nemen. Dat maakte de organisatie, die zich bezighoudt met de financiering van projecten op het gebied van duurzame energie, vrijdag bekend.

Kinderenarmoede groter dan gedacht

Weet u hoeveel kinderen in Nederland in armoede opgroeien? Grote kans dat het aantal hoger is dan u denkt. De helft van de Nederlanders onderschat namelijk hoeveel kinderen in armoede leven, blijkt uit de jaarlijkse Kansenmonitor.

Reactie op aanslag vergt evenwichtskunst

Juist lokale bestuurders kunnen leren van de terreuraanslagen die recent in Europa hebben plaatsgevonden. De handreiking “Veerkrachtig omgaan met aanslagen: een advies voor bestuurders” geeft inzicht in maatschappelijke effecten van …

Asielkinderen vaker in bijstand

Sinds 2012 stijgt ieder jaar het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen. Vorig jaar woonden 230.000 kinderen in een gezin op bijstandsniveau. Er zijn vooral meer kinderen uit Syrië en Eritrea in bijstandsgezinnen.

Parkeertarieven stijgen fors

In de afgelopen vijf jaar heeft 80 procent van de 36 grootste winkelsteden de parkeertarieven op straat verhoogd. Dat blijkt uit cijfers die Detailhandel Nederland vrijdag heeft gepresenteerd. In Assen stegen de tarieven in verhouding met 60 procent het …

Belegger drijft Amsterdammers de stad uit

‘Amsterdam is door de stijgende huisprijzen voor veel mensen niet langer haalbaar’, zegt voorzitter Sven Heinen van de Makelaarsvereniging Amsterdam . ‘Als je net als ik vind dat een starter iemand is die ongeveer anderhalve ton …

Katwijk is klaar met de klinkers

Al vijftig gemeenten sloten zich aan bij Operatie Steenbreek, een platform dat burgers enthousiasmeert hun tuin te vergroenen. Nodig in de strijd tegen wateroverlast en zomerhitte. Helpt het genoeg, of is het wachten op een tegeltaks via de …

‘Geheime stukken’ opnieuw onder de loep

De provincie Groningen moet zich opnieuw buigen over de vraag of zij tot nu toe geheime stukken over de kolencentrale RWE openbaar maakt. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zich al jaren voortslepende zaak tussen de provincie en …

Burgemeester krijgt gekaapte domeinnaam terug

Een inwoner van Bodegraven moet van de voorzieningenrechter in Den Haag de domeinnaam van de burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk afstaan. De ondernemer gebruikte de naam voor een website waarop hij zijn klachten over het gemeentebestuur …

Virtueel gemeentehuis komt dichterbij

Technologie als virtual reality en augmented reality dwingt gemeenten om na te denken over de toepasbaarheid ervan in de dienstverlening. ‘Je zou een virtueel gemeentehuis kunnen beginnen.’

‘Politiek is maar klein stukje van publieke zaak’

‘Ik kan elke beginnende professional zeer aanraden om voor de non-profitsector te kiezen’, zegt Medy van der Laan . ‘Maar kies in eerste instantie voor het onderwerp dat jou trekt. Ook vanuit het bedrijfsleven kun je …

Burgemeesters vertrekken in groten getale

Halverwege het jaar zijn er al bijna evenveel burgemeesterswisselingen als in heel 2016. Waren er vorig jaar in totaal 36 vacatures, op 31 juli 2017 stond de teller al op 35.

Provincie Limburg geeft minst uit aan scholing personeel

In geen enkel provinciehuis zijn de uitgaven aan scholing van het personeel ten opzichte van de loonsom zo laag als in Maastricht. Waar de ­cao-norm daarvoor op 2,0 procent ligt, steekt de provincie Limburg een krappe 1,4 procent van de loonsom in …

'Gebiedsverbod imam in strijd met grondwet'

Het gebiedsverbod voor een deel van Den Haag dat de omstreden imam Fawaz Jneid dinsdag opgelegd kreeg is in strijd met de grondwet. Dat zegt Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtswetenschap in Groningen woensdag in een gesprek met het NPO Radio1 …

Geld voor nieuwe energie

Om investeringen in nog niet volwassen deelmarkten binnen de energietransitie te stimuleren, stelt het Nederlands Investerings Agentschap tijdelijk een bedrag van 100 miljoen euro aan risicodragend ­vermogen beschikbaar. 

‘Geen stijging overlast 'verwarden' door decentralisaties’

De decentralisaties hebben niet geleid tot meer meldingen over overlast door verwarde personen. Dit stelt minister Plasterk in antwoord op Kamervragen van Sandra Beckerman van de SP. 

Ook Dordrecht wil van Eneco af

Een meerderheid van de aandeelhouders is voor de verkoop van hun belang in Eneco. Nadat de colleges van Rotterdam en Den Haag dat besluit al namen, heeft het dagelijks bestuur van Dordrecht dinsdagmiddag dezelfde stap gezet.

Verruiming klachtrecht ontevreden zorgcliënt

Burgers genieten na de decentralisatie van de taken op het gebied van jeugd, werk en zorg onvoldoende rechtsbescherming. Regeringscommissaris Michiel Scheltema adviseert een verruiming van de mogelijkheden van cliënten om bezwaar aan te tekenen …

'Bijzondere woonvormen leveren gemeente meer op'

Het gaat moeizaam met het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap bij woongebouwen. Dat blijkt uit antwoorden van minister Plasterk op vragen van de D66-Kamerleden Van Eijs en Bergkamp. Veel gemeenten zijn terughoudend met …

Amper vooruitgang in diversiteit provincieambtenaren

Een autochtone man van 55 jaar of ouder. Zo ziet het grootste deel van de provincieambtenaren er nog altijd uit. Uit de personeelsmonitor van het A en O-fonds blijkt opnieuw dat medewerkers van de provincies ouder zijn geworden en dat er amper vrouwen …

1,3 miljoen mensen willen meer werken

Ruim 1,3 miljoen parttimers en mensen zonder werk wilden in het tweede kwartaal méér uren werken. Dat zijn er 209.000 minder dan een jaar eerder. Het zogenoemde onbenut arbeidspotentieel daalt al sinds 2014, zo meldt het Centraal Bureau …

'Kabinet veroorzaakte tekort nieuwbouwwoningen'

Het kabinet heeft onbewust gezorgd voor het huidige tekort aan nieuwbouwwoningen. Een nieuw kabinet moet daarom een 'sterke minister van wonen en bouwen' krijgen die bij maatregelen op andere terreinen ook kijkt naar de gevolgen voor de bouwsector. …

Utrecht fietst supersnel, Limburg nog niet

In ons land rijden inmiddels ruim tienduizend extra snelle elektrische fietsen die een trapondersteuning hebben tot 45 kilometer per uur, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Voor deze zogenaamde speed-pedelecs is een bromfietskenteken verplicht. Zij …

Zorgwetten schuren, maar ingrijpen maakt het erger

De afstemming tussen de Wmo, de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid is niet optimaal, maar het overhoop halen van het systeem maakt het er niet beter op. Ook in een andere organisatie van het openbaar bestuur moet de oplossing niet worden …

1000 mensen uit de bijstand aan het werk

Hoe je mensen uit de bijstand aan het werk krijgt? Met een persoonlijke en positieve aanpak. Toen VDL Nedcar vorig jaar 1250 nieuwe werknemers zocht, ‘hoopten’ ze 150 bijstandsgerechtigden te kunnen vinden. Dat bleek geen probleem, na 3 …

8300 huisbezoeken om eenzaamheid tegen te gaan

Rotterdam heeft de zorgelijke trend van een stijgend aantal eenzame 75+’ers doorbroken. En de ‘voorsprong’ die de stad had op het lijstje ‘meeste eenzame 75+’ers’ is teruggelopen. Een intensieve aanpak waarbij ruim …

Burgemeester kon uitzetting Armeense moeder niet voorkomen

Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort heeft tot het laatste moment gestreden om de moeder die maandag is uitgezet naar Armenië, samen met haar kinderen Howick en Lili te laten vertrekken. 'Ik heb naar eer en geweten gedaan wat ik kon, maar het …

'Gelderland zwijgt te lang over eiercrisis'

De provincie Gelderland blijft te lang zwijgen over de eiercrisis die pluimveehouders heeft getroffen. Sinds het uitbreken van de crisis heeft het provinciebestuur nog niets van zich laten horen, terwijl er wel mondelinge en schriftelijke vragen zijn …

Iets meer rijksambtenaren door AIVD en inbesteding

Hoewel het totale Nederlandse ambtenarenapparaat de afgelopen jaren flink gekrompen is, nam het aantal rijksambtenaren in 2016 met 431 fte heel licht toe naar 109.581. Onder meer het inlijven van schoonmakers en de uitbreiding van de AIVD is hier de …

Draagvlak voor gasvrije huishoudens groeit

Nederlanders zijn het er in toenemende mate mee eens dat huishoudens moeten gaan stoppen met het gebruik van aardgas. In het afgelopen jaar steeg het aantal mensen dat die mening is toegedaan van 47 naar 58 procent van de bevolking. Daarbij wordt vooral …

Lek giftig gas niet gemeld aan gemeente

De gemeente Loon op Zand is boos omdat een lek van giftig gascondensaat bij het bedrijf Vermillion niet direct is gemeld. Het gascondensaat ontsnapte op 3 augustus op de locatie van het gaswinningsbedrijf in Loon op Zand maar dat werd pas afgelopen …

‘Deltaplan nodig voor OV in de Randstad’

Nederland heeft jaarlijks een miljard euro extra nodig voor een deltaplan voor mobiliteit in de Randstad. Dat stelt Maurice Unck, de nieuwe directeur van vervoersbedrijf RET, in een interview met de NOS .

Vingerafdrukopname-apparaten worden vervangen

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is bezig met de voorbereidingen om het Mobiele Vingerafdrukopname Apparaat bij gemeenten te vervangen. Gemeenten zijn daarvan onlangs op de hoogte gebracht.  

Gemeenten amper op zoek naar smart city-experts

Van de 2225 smart city-vacatures zijn er slechts 59 afkomstig van de overheid. Dat schrijft de website Stadszaken dat onderzoek van metabanenzoekmachine Joblift in handen heeft. Joblift onderzocht het aantal smart city-vacatures in de afgelopen twee …

Open source wint langzaam terrein bij gemeenten

Steeds meer gemeenten maken gebruik van open source-CMS. Dat blijkt uit een inventarisatie van 200 OK, de website waar digitale toegankelijkheidsexpert Jules Ernst gemeentelijke websites monitort. Bij de laatste meting wordt duidelijk dat 113 van 388 …

Ambtenaar provincie vaker en langer ziek

Het ziekteverzuimpercentage onder provincieambtenaren is vorig jaar gestegen van 4,0 naar 4,4 procent. Ook de gemiddelde verzuimduur van zieke medewerkers nam toe van 13 naar 14,4 dagen.

Burgemeester verlaat Best om woonplaats

Burgemeester Anton van Aert ziet af van een tweede ambtstermijn in de gemeente Best omdat hij er niet meer wil wonen. Van Aert heeft dat donderdagavond geschreven aan de gemeenteraad.

Subsidie Amsterdam voor slopen gaskraan

Huiseigenaren in Amsterdam kunnen vanaf 1 september subsidie aanvragen voor het laten verwijderen van de gasaansluiting in hun huis. Het college van B en W trekt daar 5 miljoen euro voor uit.

Schadevergoeding omwonenden Polderbaan opnieuw bekijken

De schade die omwonenden van de Polderbaan bij Schiphol hebben geleden door waardedaling van hun woning, moet opnieuw worden bekeken. Mogelijk deugden de adviezen waarop de vergoedingen waren gebaseerd niet, zo heeft de bestuursrechter van de Rechtbank …

Provincie schrapt ambassadeurschap tabaksfabrikant

Tabaksfabrikant BAT Niemeyer is geen ambassadeur meer van de provincie Groningen. De provincie heeft op aandringen van staatssecretaris Martin van Rijn besloten de sponsorrelatie te verbreken.

Amsterdam onderzoekt situatie LHBTI-daklozen

Gemeente Amsterdam gaat in samenwerking met Movisie problemen rondom Amsterdamse LHBTI-jongeren onderzoeken die dakloos- en thuisloos zijn. De gemeente wil erachter komen of de problemen gerelateerd zijn aan LHBTI-zijn en weten of specifieke …

Reeuwijk-Bodegraven eist 30 domeinnamen op

De gemeente Reeuwijk-Bodegraven eist een dertigtal domeinnamen op van een inwoner met wie ze een langslepend conflict heeft over een bestemmingsplan. De man uit Bodegraven registreerde de namen van de burgemeester, wethouders, raadsleden en van …

Grote gemeenten geven auto nog ruim baan

De auto domineert nog steeds het vervoersbeleid van de twintig grootste gemeenten. Meer dan de helft van de ruimte op straat is voor auto’s gereserveerd. Voor voetgangers is een derde weggelegd en voor fietsers 12 …

'Loonstijging overheid blijft dit jaar achter'

De lonen bij bedrijven stijgen gemiddeld harder dan de lonen van mensen in dienst van de overheid. Volgens werkgeversvereniging AWVN bedraagt de gemiddelde loonafspraak van alle 207 in 2017 afgesloten cao’s 1,64 procent. De loonstijging voor …

Rotterdam krijgt miljoenen terug na fraude Waterfront

Bouwbedrijf RWC moet 7,5 miljoen euro terugbetalen aan de gemeente Rotterdam, bepaalde de rechtbank woensdag. Het bedrijf stuurde onder meer valse facturen over de bouw van het Rotterdamse voormalige poppodium Waterfront.

Gemeenten doen aangifte tegen adresfraudeurs

Diverse gemeenten hebben aangifte gedaan tegen aanbieders van zogeheten inschrijfadressen. Dat zijn adressen waarop mensen zich laten inschrijven bij de gemeente, terwijl ze daar helemaal niet wonen. 'Dit opent de weg om bijvoorbeeld allerlei toeslagen …

Gemeenten en zorgverzekeraars pionieren lokaal

Gemeenten en zorgverzekeraars werken intensief samen, vooral rond de thema’s ‘ouderen’ en ‘effectief samenwerken in de wijk’. Maar omdat deze samenwerking zich vaak nog in de ontwikkelfase bevindt en doorgaans een sterk …