Binnenlands Bestuur (122)

Gemeente moet opruimkosten drugsafval betalen

De gemeente Nuenen is door een inwoner voor de rechter gedaagd omdat hij niet wil opdraaien voor de opruimkosten nadat twee keer drugsafval op zijn grond is gedumpt. De gedupeerde Nuenenaar meent dat hem niks valt te verwijten en oordeelt dat de …

Flex-hoofdstad Amsterdam

De gemeente Amsterdam telt 3.600 flexwerkers, werkzaam op meerdere afdelingen. De gemiddelde ‘flexambtenaar’ werkt elke week op zo’n twee tot drie verschillende afdelingen binnen de gemeente.

Lage opkomst bij herindelingsverkiezingen

De opkomst bij de herindelingsverkiezingen in veertien gemeenten was laag. In geen van de zes nieuw te vormen gemeenten kwam het opkomstpercentage boven de 45 procent uit. In Groningen en Gelderland zijn lokale partijen als winnaar uit de bus gekomen.

Inwoners Landgraaf willen niet fuseren met Heerlen

Een ruime meerderheid van de inwoners van Landgraaf is tegen de voorgenomen fusie met Heerlen. Bij een woensdag gehouden raadgevend referendum in de Limburgse gemeente stemde 78 procent van de stemmers tegen de fusie, bijna 20 procent is voor. De …

Jongere bij gemeente voor gesloten deur

In het net verschenen gesponsorde magazine  Binnenlands Bestuur Extra: Jong & Ambtenaar  zijn talloze verhalen te lezen van jonge ambtenaren die zich bijzonder op hun plek voelen bij een gemeente, een waterschap, een provincie of bij het …

Zuid-Holland biedt gemeenten ‘kansenkaarten’

Provincie Zuid-Holland heeft een tool beschikbaar gemaakt waarmee gemeenten inzicht kunnen verkrijgen in kansen voor woningbouw en transformatie. Met de Kansenkaarten worden gemeenten geholpen met gesprekken slim gebruik van ruimte en leegstand.

Gemotiveerde ambtenaar is goud waard voor organisatie

Nederland is een kenniseconomie. Daarmee zijn werknemers als individu steeds belangrijker voor de organisatie. Dat geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook zeker voor de publieke sector. 

Dik half miljard dood op de plank bij zbo’s

Agentschappen en zelfstandige bestuursorganen zijn te zwaar gefinancierd. Er is meer langlopende financiering beschikbaar dan op grond van hun bezittingen nodig zou zijn. Dat betekent dat meer rente wordt betaald dan strikt noodzakelijk.

Groningen zet aandelen vliegveld in de etalage

De gemeente Groningen is van plan om 6 miljoen euro over te maken voor de groeiambities van vliegveld Eelde, de helft minder dan de 12 miljoen euro die werd gevraagd. Dat staat in een voorstel van het college van B en W. Daarin staat ook dat Groningen …

Amsterdam voert ja-ja-sticker per 1 januari in

Amsterdam mers kunnen vanaf 1 januari met de zogeheten ja-ja-sticker laten weten of ze ongeadresseerd drukwerk willen ontvangen, zowel folders als huis-aan-huisbladen. Wie geen sticker heeft of een ja-nee-sticker, mag vanaf dan alleen …

Zeist breidt woonwagencentrum liever uit

Doorgaans worden woonwagenkampen door gemeenten verkleind en verspreid. In Zeist is het omgekeerde aan de hand: woonwagencentrum Beukbergen, met 170 wooneenheden al het grootste van het land, kreeg er nog eens vijftig woonwagens en vaste huizen bij. Het …

Provincie Brabant tegen uitbreiding aardgaswinning

De provincie Noord-Brabant verzet zich tegen plannen van energieconcern Vermilion om meer aardgas te gaan winnen in Waalwijk en Loon op Zand.

Wethouders willen eigen professionaliseringsfonds

Voor een goede toerusting hebben de 1425 Nederlandse wethouders in navolging van burgemeesters een eigen professionaliseringsfonds nodig. Dat vroeg Joyce Langenacker, voorzitter van de Wethoudersvereniging, op de wethoudersconferentie aan het kabinet. …

Externe inhuur Dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft onvoldoende zicht op de doeltreffendheid van de inhuur van personeel. In de afgelopen tien jaar is er op dat vlak weinig verbeterd. Aan de vooravond van een reorganisatie van het ambtelijk apparaat is dat volgens de …

Gemeenten verkopen meer grond

De gemeentelijke grondverkopen zijn over de eerste negen maanden van dit jaar met ruim een kwart gestegen naar 1,3 miljard euro. Het resultaat van gemeentelijke grondexploitaties is 5,6 procent hoger dan over dezelfde periode in 2016.

Amsterdamse PvdA wil ban op Airbnb

De PvdA in Amsterdam wil af van de commerciële vakantieverhuur van hele woningen, zoals via Airbnb. De 'gewone' bed-and-breakfast, waarbij mensen een deel van hun huis of woonboot verhuren, moet wel mogelijk blijven, maar alleen met vergunning.

Zorgen over afschaffen digitale informatieverzoeken

Open State Foundation maakt zich zorgen over gemeenten die stoppen met de mogelijkheid om informatieverzoeken digitaal in te dienen. De organisatie roept gemeenten op om besluiten die hiertoe hebben geleid te heroverwegen. Onder meer gemeente Berg …

Kamer wil meer opleidingsmogelijkheden voor raadsleden

Een ruime Kamermeerderheid wil de opleidingsmogelijkheden voor raads- en Statenleden versterken. Een motie van ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf daartoe kreeg brede steun.

Ruim 309.000 Nederlanders naar de stembus

De 309.121 stemgerechtigden van een aantal gemeenten en dorpen in Friesland, Groningen en Gelderland mogen vandaag naar de stembus voor herindelingsverkiezingen. Er ontstaan nieuwe gemeenten die op 1 januari een feit zijn.

EMA is kassa voor regio Amsterdam

Amsterdam huisvest vanaf 2019 het Europees Geneesmiddelenagentschap, EMA. Dat levert de regio vele miljoenen op, zo becijferden economen van ING.

Aanpak winkelleegstand nog in kinderschoenen

Tweederde van de gemeenten met een zogenaamde retaildeal is actief bezig om via transformatie de winkelleegstand aan te pakken. Maar tot daadwerkelijke vermindering van het aantal vierkante meters aan retail kwam het nog nauwelijks.

Ollongren in gesprek met gemeenten over protesten

Op aandringen van Kamerleden gaat minister Kajsa Ollongren in gesprek met de gemeenten over het demonstratierecht. Zij heeft echter niet het idee dat betogingen te snel worden verboden door het lokale gezag.

Interactieve kaart van gemeentelijke aanpak de Wallen

De Amsterdamse Rekenkamer heeft een interactieve kaart ontwikkeld van het gebied rondom de Oude Kerk en de Damstraat. In de kaart is onder meer het aantal raambordelen te zien tussen 2008 en 2017. Van ieder pand is de ontwikkeling in onder meer …

‘Rijk moet geld overmaken voor waterschapsverkiezingen’

De VNG, UvW en IPO willen dat het Rijk een storting in het gemeentefonds doet voor de waterschapsverkiezingen, waarvan de uitvoering nu bij gemeenten ligt. De afgelopen kabinetsperiode is de uitvoering gewijzigd, maar de financiering is niet.  

Gemeenteraad Amsterdam wil prins Bernhard horen

De gemeenteraad Amsterdam wil prins  Bernhard  aan de tand voelen over beleggingen in vastgoed in de hoofdstad. Een meerderheid van de raad is voor een hoorzitting over de huizenmarkt, waarvoor  Bernhard  ook zal worden uitgenodigd. …

Voorzitter COA Gerard Bakker beste overheidsmanager

Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers , is uitgeroepen tot Beste Overheidsmanager 2017. 

Driekwart gemeenten koopt nog vervuilend vervoer

De verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark komt amper van de grond. Minder dan een kwart van de gemeentelijke aanbestedingen voldeed in 2016 en 2017 aan de landelijke criteria voor duurzame inkoop. Dit terwijl gemeenten eerder …

Herindelingsverkiezingen in veertien gemeenten

In veertien gemeenten worden woensdag gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het gaat om gemeenten die per 2018 fuseren, voornamelijk in Friesland en Groningen. Zij slaan de raadsverkiezingen van 21 maart 2018 over, maar moeten wel een referendum over de …

Korpschef vreest positie gekozen burgemeester

Korpschef Erik Akerboom is bezorgd over de onafhankelijke positie van de burgemeester als die in de toekomst zou worden gekozen. Hij vraagt zich af wat dit betekent voor de neutrale rol die de burgemeester speelt bij de openbare orde en de veiligheid.

Beleid tegen kindermishandeling nog vaak gebrekkig

Gemeenten gaan mondjesmaat vooruit in hun beleid tegen kindermishandeling, blijkt uit een rapport van Nationale Kinderombudsvrouw en het Nederlands Jeugdzorginstituut . Bijna een vijfde van de gemeenten behaalt echter nog geen kwart van de totaal …

'Agente mag hoofddoek dragen'

De politie discrimineert een agente door haar te verbieden tijdens haar werk een hoofddoek te dragen in combinatie met het uniform. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens bepaald in een zaak die was aangespannen door een politiemedewerkster …

Referendum vertroebelt raadsverkiezingen

Acht van de elf raadsfracties in Apeldoorn willen niet dat het landelijk referendum over de ‘Sleepwet’ op 21 maart 2018, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, wordt gehouden. Zij roepen de Referendumcommissie in een brief op voor een …

Smart cities: nauwelijks volledige automatisering te vinden

Het Rathenau instituut signaleert vele smart city-projecten, maar weinig ervan zijn volledig geautomatiseerd. Dat schrijft het instituut naar aanleiding van onderzoek bij vijf grote gemeenten over dit thema. Een opvallende bevinging is dat de meerwaarde …

Anti-Pietbetogers ook in Weesp niet welkom

De leden van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet die Dokkum niet in mochten tijdens de intocht van Sinterklaas, mochten ook Weesp niet in. Toen de burgemeester van Weesp hoorde dat de actievoerders naar Weesp wilden om te demonstreren, kondigde hij een …

Week tegen kindermishandeling in teken van samenwerking

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge geeft maandag de aftrap voor 'de Week tegen Kindermishandeling'. Er wordt dan ook een onderzoek van de Kinderombudsman gepresenteerd naar wat gemeenten doen om kindermishandeling en huiselijk geweld te voorkomen.

Demonstratie tegen Zwarte Piet in Dokkum verboden

De demonstratie tegen Zwarte Piet tijdens de intocht van Sinterklaas in Dokkum is verboden. De locoburgemeester van Dongeradeel, waar Dokkum onder valt, heeft dit besloten na de problemen op de wegen naar de Friese stad.

Burgemeester vaker partijloos

Steeds vaker zijn burgemeesters geen lid van een van de gevestigde partijen VVD, CDA of PvdA, maar partijloos of lid van een lokale partij. Alleen al dit jaar werden vijf onafhankelijke kandidaten benoemd. En steeds vaker zijn ze jong en vrouw, blijkt …

Energiecoöperaties: meer zon, wind stabiel

Het aantal energiecoöperaties in Nederland nam met zestig toe tot 392, meldt kennisplatform HIER in de Lokale Energie Monitor 2017. De totale door coöperaties opgewekte hoeveelheid zonne-energie steeg met meer dan de helft. Het totale …

Schaarste accountants lijkt voorbij

Binnenlandse Zaken stelt op het moment geen signalen te hebben ontvangen van gemeenten die er niet in zijn geslaagd een accountant te vinden. De leegte die PwC, Deloitte en EY achterlaten door hun terugtrekbeweging uit de gemeentelijke markt, is …

VNG: ‘Aanscherpen Wet markt en overheid onnodig’

De Wet markt en overheid leidt enkel tot extra administratieve lasten. De voorgestelde aanscherping van de wet belemmert gemeenten flexibel in te spelen op veranderingen in de maatschappij, en tast hun bestuurlijke autonomie aan.

Burgemeester neemt het op voor Siemenspersoneel

Burgemeester Sander Schelberg van Hengelo springt in de bres voor de werknemers van Siemens in zijn gemeente. Die hebben vrijdag te horen gekregen dat de gasturbinefabriek waar ze werken, misschien dichtgaat.

'Tech-bomen' in Amsterdam voor schone lucht

Om de luchtkwaliteit te verbeteren in de Amsterdamse Valkenburgerstraat, begint de hoofdstad volgend jaar maart met een proef met acht zogeheten CityTrees. Deze 'mechanische bomen' zijn kleine muurtjes met mos erin en hebben per stuk de luchtzuiverende …

Wethouder Den Bosch weg na rijden onder invloed

De Bossche wethouder Jos van Son is vrijdag opgestapt omdat hij woensdagavond in Rosmalen onder invloed van alcohol met zijn auto een tuin in was gereden. In een brief aan de gemeenteraad schrijft hij vrijdag dat hij is betrapt op het rijden onder …

Demonstratie mag tijdens intocht Dokkum

Dokkum, waar zaterdag de jaarlijkse Sinterklaasintocht gaat plaatsvinden, heeft één aanmelding gekregen voor een demonstratie tegen Zwarte Piet. Stichting Nederland Wordt Beter gaat in samenwerking met actiegroep Kick Out Zwarte Piet …

Wet GDI wordt Wet digitale overheid

Het kabinet heeft de naam van de Wet generieke digitale infrastructuur verandert naar ‘Wet digitale overheid’. Het kabinet vindt deze naam beter passen bij ambities voor verdere digitalisering van het openbaar bestuur.

Meeste jaarstukken gemeenten hebben weer stempel ok

Slechts twee op de tien gemeenten kregen dit jaar geen goedkeurende accountantsverklaring over de jaarstukken over 2016. In 2015 gold dat nog voor de helft van de gemeenten.

Kabinet zet in op meer lokale inspraak

Het kabinet zet in op meer zeggenschap van burgers op lokaal niveau. Dat bleek uit de woorden van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken tijdens de behandeling van haar begroting. Ze komt medio volgend jaar met een actieplan hoe de burger beter …

Onno Hoes burgemeester Haarlemmermeer

Onno Hoes wordt eind deze maand waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. De VVD'er treedt op 28 november aan als opvolger van Theo Weterings, die dan burgemeester van Tilburg wordt. De commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, heeft …

Yves Leterme: ‘Lokale democratie Nederland kan beter’

Oud-premier Yves Leterme van België presenteerde donderdag een onderzoek waaruit blijkt dat het goed gesteld is met de Nederlandse democratie. Alleen op het gebied van de directe democratie en lokale verkiezingen scoort Nederland minder goed. …

Burgemeester maant tot kalmte bij aankomst Sinterklaas

Tegenstanders van het ‘zwart’ van Piet krijgen zaterdag bij de aankomst van Sinterklaas in Dokkum ruimte om vooraf hun protest te laten horen. Een aankondiging daartoe van de stichting Nederland wordt Beter kon de gemeente Dongeradeel best …