Al-Qaeda

laatste nieuwsberichten

De stilte rond Al Qaida.

Wanneer zal de dood van Osama Bin Laden worden gewroken? Wanneer volgt de vergelding voor de martelaren die gesneuveld zijn in de strijd tegen de internationale coalitie? Wie zal wraak nemen voor alle bloedverwanten van de strijders van Al Quada en ISIS, die gestorven zijn tijdens de bombardementen? Zal Hamza Bin Laden, de ...

- ThePostOnline - NL

Feed